Enter Varma

Infrastrukturens och datans kontinuitet som tjänst

Enter Varma effektiviserar din organisations återhämtning från alla slags incidenter, från mindre kriser till fullskaliga katastrofer. Tjänsten omfattar återställande av data, arbetsstationer, servrar och hela datahallsmiljöer – även reservkapacitet.

Enter Varma säkrar din organisations viktiga data och verksamhetens kontinuitet även vid allvarliga kriser. Åtgärderna inom tjänsten sträcker sig från kritiska arbetsstationer till system som styr produktionen och hela vägen till datacentrens molnbaserade kontinuitetslösningar.

Tjänstens nyckelområden är datans kontinuitet och kontinuiteten i arbetsstationer och verksamhet. De centrala funktionerna omfattar kontinuerlig övervakning och regelbunden testning inklusive krisövningar, som avtalas med kunden.

Datans kontinuitet

Med hjälp av tjänsten Enter Varma kan man säkra och återställa data i molntjänster som ingår i Microsoft M365, såsom Sharepoint, Teams och OneDrive. M365 i sig omfattar ingen säkerhetskopiering av data, utan detta måste kunden ombesörja separat.

Förutom från molntjänster kan man med Enter Varma säkerhetskopiera och återställa också lokala arbetsstationer samt arbetsstationer och servrar i molntjänster inklusive data. Säkerhetskopieringen görs enligt organisationens behov till er lokala miljö, en tredjeparts datorhall eller en molntjänst.

Kontinuiteten i arbetsstationer

Enheter som är nödvändiga med tanke på organisationens verksamhet är datorerna som styr verksamheten samt effektiva arbetsstationer som används av programvaruutvecklare, CAD-konstruktörer eller grafiker.

Särskilt kritiska arbetsstationer och data, programvara och inställningar på dessa kan säkerhetskopieras automatiserat varje dag. System som drabbats av fel kan med hjälp av Enter Varma återställas till användning i produktionen mycket snabbt.

Din organisation kan ha ett lämpligt antal reservarbetsstationer för utrustningshaverier, på vilka man regelbundet uppdaterar tidsenliga program och inställningar. Då finns en ny, ersättande arbetsstation alltid omedelbart tillgänglig.

Kontinuitet i verksamheten

Med Enter Varma kan man vid behov dubblera organisationens hela datahalls- och IT-systemmiljö i ett fysisk eller virtuellt reservsystem. Genom dubblering tryggas kontinuiteten i tjänster som är kritiska för verksamheten – i fall av till exempel brand eller annan liknande katastrof. Enter Varmas lösning för katastrofåterställning Disaster Recovery definieras alltid enligt era individuella behov.

Övervakning av tjänstens funktion och stöd

Anslut dig till Enter Optimis serviceupplevelse.