Enter Varma

Infrastrukturens och datans kontinuitet som tjänst

Enter Varma effektiviserar din organisations återhämtning från alla slags incidenter, från mindre kriser till fullskaliga katastrofer. Tjänsten omfattar återställande av data, arbetsstationer, servrar och hela datahallsmiljöer – även reservkapacitet.

Enter Varma säkrar din organisations viktiga data och verksamhetens kontinuitet även vid allvarliga kriser. Åtgärderna inom tjänsten sträcker sig från kritiska arbetsstationer till system som styr produktionen och hela vägen till datacentrens molnbaserade kontinuitetslösningar.

Tjänstens nyckelområden är datans kontinuitet och kontinuiteten i arbetsstationer och verksamhet. De centrala funktionerna omfattar kontinuerlig övervakning och regelbunden testning inklusive krisövningar, som avtalas med kunden.

Datans kontinuitet

Med hjälp av tjänsten Enter Varma kan man säkra och återställa data i molntjänster som ingår i Microsoft M365, såsom Sharepoint, Teams och OneDrive. M365 i sig omfattar ingen säkerhetskopiering av data, utan detta måste kunden ombesörja separat.

Förutom från molntjänster kan man med Enter Varma säkerhetskopiera och återställa också lokala arbetsstationer samt arbetsstationer och servrar i molntjänster inklusive data. Säkerhetskopieringen görs enligt organisationens behov till er lokala miljö, en tredjeparts datorhall eller en molntjänst.

Kontinuiteten i arbetsstationer

Enheter som är nödvändiga med tanke på organisationens verksamhet är datorerna som styr verksamheten samt effektiva arbetsstationer som används av programvaruutvecklare, CAD-konstruktörer eller grafiker.

Särskilt kritiska arbetsstationer och data, programvara och inställningar på dessa kan säkerhetskopieras automatiserat varje dag. System som drabbats av fel kan med hjälp av Enter Varma återställas till användning i produktionen mycket snabbt.

Din organisation kan ha ett lämpligt antal reservarbetsstationer för utrustningshaverier, på vilka man regelbundet uppdaterar tidsenliga program och inställningar. Då finns en ny, ersättande arbetsstation alltid omedelbart tillgänglig.

Kontinuitet i verksamheten

Med Enter Varma kan man vid behov dubblera organisationens hela datahalls- och IT-systemmiljö i ett fysisk eller virtuellt reservsystem. Genom dubblering tryggas kontinuiteten i tjänster som är kritiska för verksamheten – i fall av till exempel brand eller annan liknande katastrof. Enter Varmas lösning för katastrofåterställning Disaster Recovery definieras alltid enligt era individuella behov.

Övervakning av tjänstens funktion och stöd

Referenser

Enter Optimi ute nu

Strategisk helhetsservice för IT-verksamheten

Enter Optimi är en ny servicehelhet för hantering och optimering av IT-miljöer. Lösningen som utgår från kundens affärsverksamhet betjänar organisationens strategiska behov kundspecifikt och tryggar verksamhetens kontinuitet. Den optimerade helheten fungerar som organisationens egen, effektiva IT-avdelning. Den bygger på bästa praxis, som Enter finslipat under sina mer än 25 år i branschen.

Läs mer

Sigge Arkitekter Ab

Sigge Arkkitehdit säkrar verksamheten genom att förnya servrar

Sigge Arkkitehdit är en stor arkitektbyrå med verksamhetsställen i både Åbo och Helsingfors. Kraven på IT-systemen är höga på kontoret med ungefär 80 medarbetare, eftersom arkitekterna arbetar med stora 3D-modeller och virtuella modeller som kräver hög prestanda och driftsäkerhet av datorerna.

Läs mer

Tampereen Näsinneula

Tammersfors stad

Automatiseringen av den elektroniska arkiveringen underlättar vardagen på läroanstalterna

Enter har genomfört en lösning för automatiserad elektronisk arkivering vid läroanstalterna på andra stadiet i Tammerfors. Enter har tidigare genomfört en likadan automatisering av arkiveringen vid grundskolorna i Tammerfors, där lösningen har konstaterats fungera väl. Därmed var det lätt att fatta beslut om att inleda ett motsvarande automatiseringsprojekt för arkiveringen även vid gymnasieskolorna och yrkesläroanstalten i Tammerfors.

Läs mer

Prakticum gubbar

Yrkesinstitutet Prakticum

Prakticum sparar tid med Ruutuvihko

Prakticum, en svenskspråkig yrkesläroanstalt som erbjuder yrkesutbildning inom ett flertal branscher, hanterar nu sina användarkonton med hjälp av ENTER Ruutuvihko™. Målet var en smidigare och effektivare IT-avdelning och en modern IT-lösning där såväl studerande som personal har tillgång till effektiva verktyg.

Läs mer

Anslut dig till Enter Optimis serviceupplevelse.