ENTER Sensori™ turvaa liiketoiminnan palveluiden
ja prosessien toiminnan

ENTER Sensori™ -palvelu näyttää reaaliaikaisen tilannekuvan liiketoimintakriittisistä järjestelmistä, varoittaa häiriötilanteista ennakolta, sekä parantaa IT-ympäristön käytettävyyttä ja saatavuutta.

Liiketoimintajärjestelmien riskien- ja jatkuvuudenhallinta

ENTER Sensori™ on kattava valvontapalvelu, jonka avulla voidaan merkittävästi vähentää toimintakatkoista aiheutuvia kustannuksia, parantaa kykyä toimia häiriötilanteissa, tehostaa yhteisyhteistoimintaa eri osapuolten kesken ja nopeuttaa toipumista häiriötilanteesta.

Sen lisäksi, että ENTER Sensori™ auttaa edellä mainituissa jatkuvuudenhallinnan osa-alueissa, se myös parantaa organisaation liiketoimintajärjestelmien ja -prosessien riskienhallintaa.

ENTER Sensori™ on Enter SystemSolutions Oy:n tuottama palvelu liiketoimintakriittisten järjestelmäympäristöjen valvontaan

Tietojärjestelmien ja sovellusten lisäksi erilaisten liiketoimintakriittisten verkko-, sanoma- ja tietoliikenneyhteyksien määrä ja merkitys on viime vuosina kasvanut. Näissä nopeatempoisissa toimintaympäristöissä korostuu valvonnan ja häiriötilanteiden välittömän diagnosoinnin merkityksellisyys.

Häiriöt tilaussanomaliikenteessä (EDI/OVT), tuotannonohjauksen tai varastoautomaation tietojensiirrossa tai esimerkiksi verkkokauppajärjestelmässä tarkoittavat hyvin nopeasti pettyneitä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, sekä merkittäviä tulonmenetyksiä.

Maailmanlaajuisesti yli 500 000 käyttäjää 

Enterillä on yli 20 vuoden kokemus liiketoimintakriittisten järjestelmien suunnittelusta, toteutuksista, ylläpidosta ja valvonnasta. ENTER Sensori -palvelu sisältää kaiken tämän tiedon ja osaamisen, jotta voit keskittyä liiketoimintaasi ja sen kehittämiseen.

Enter Sensori perustuu Paessler AG:n kehittämään PRTG-monitorointi- ja valvontaratkaisuun, jolla on maailmanlaajuisesti yli 500 000 käyttäjää useilta eri toimialoilta. PRTG-ratkaisua kehitetään koko ajan, joten Enter Sensori -palvelu kasvaa ja kehittyy liiketoimintasi mukana ja turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden nyt ja tulevaisuudessa.  

Liiketoimintakriittiset prosessit ja tiedot helposti yhdellä silmäyksellä 

Analysointi- ja monitorointiratkaisut nähdään usein kapea-alaisesti vain tietohallinnon käyttäminä teknisinä työkaluina, joilla valvotaan esimerkiksi palvelimien levytilaa ja toimintaa. Kokonaisuus ja mahdollisuudet ovat kuitenkin huomattavasti tätä laajemmat.

Olemme toteuttaneet erilaisia tietohallinnon työtä tehostavia ja helpottavia ratkaisuja, sekä operatiivisen johdon ratkaisuja, joiden avulla parannetaan liiketoimintakriittisten kokonaisuuksien näkyvyyttä ja kokonaiskuvaa. Näin esimerkiksi operatiivinen johto näkee helposti yhdellä silmäyksellä ovatko kaikki operatiivisen toiminnan kriittiset järjestelmä- ja prosessikokonaisuudet toimintakunnossa.

Yhteistä näille molemmille, sekä tietohallinnon että operatiivisen johdon ratkaisuille on, että ne parantavat tilannekuvaa ja auttavat päätöksenteossa.

ENTER Sensori™ -palvelu tukee myös monitoimittajaympäristöjä. Eri sidosryhmille kuten asiakkaille, tavarantoimittajille, alihankkijoille tai muille järjestelmätoimittajille voidaan avata rajattuja näkymiä, jolloin esimerkiksi häiriötilanteissa kaikilla halutuilla osapuolilla on tilanteesta sama yhteinen näkymä. Tämä tehostaa yhteistoimintaa merkittävästi ja lyhentää näin häiriötilanteiden kestoa.

ENTER Sensori™ -palvelun avulla saat järjestelmistä, sovelluksista ja tietoliikenneyhteyksistä myös omaa, toimittajariippumatonta statistiikkaa ja historiatietoa esimerkiksi verkkokaupan tai varaston kuormituspiikeistä.

ENTER Sensori™ koostaa reaaliaikaisen tilannekuvan selkeästi ymmärrettävään muotoon organisaatiosi kaikille sidosryhmille.

Laaja tuki järjestelmille ja sovelluksille

ENTER Sensori -palvelu ei aseta rajoituksia organisaation toimialalle tai koolle. Palvelu tukee kaikkia yleisesti käytössä olevia järjestelmiä, sovelluksia, pilvipalveluja, verkon aktiivilaitteita ja protokollia sekä IoT-laitteita.

Sovi koekäyttö nyt!

Referenssejä

Sigge Arkkitehdit Oy

Sigge Arkkitehdit saa varmuutta toimintaan palvelinuudistuksella

Sigge Arkkitehdit on iso arkkitehtitoimisto, jolla on toimipisteet sekä Turussa että Helsingissä. Noin 80 työntekijän toimistossa IT-järjestelmiltä vaaditaan paljon, sillä arkkitehdit käsittelevät työssään suuria 3D-malleja ja virtuaalimalleja, jotka edellyttävät tietokoneilta suorituskykyä ja toimintavarmuutta.

Lue lisää