ENTER Sensori™ garanterar driften av affärskritiska system och processer

ENTER Sensori™ ger en realtidsöverblick av affärskritiska system, varnar i förväg om störningar och ger bättre användarupplevelse och tillgänglighet i IT-miljöer.

ENTER Sensori main features

Riskhantering och driftsäkerhet för affärskritiska system

ENTER Sensori™ är en komplett tjänst för övervakning av affärskritiska system som ger kännbart minskade kostnader vid driftavbrott, fler verktyg vid störningar, effektivare samordning mellan olika aktörer och snabbare återhämtning efter störningar.

ENTER Sensori™ ger inte bara högre driftsäkerhet enligt ovan, den ger dessutom bättre riskhantering i affärskritiska system och processer.

ENTER Sensori™ för övervakning av affärskritiska miljöer är en produkt av Enter SystemSolutions Oy

IT-system och applikationer har de senaste åren fått sällskap av olika affärskritiska lösningar för uppkoppling och kommunikation vilka ökat i antal och betydelse. Detta är väldigt dynamiska miljöer med ett högt tempo där övervakning och diagnostik utan fördröjning är särskilt viktigt.

Störningar i flödet av strukturerad information (EDI/OVT), dataöverföring inom produktionsstyrning eller lagerautomation eller exempelvis i e-handeln ger snabbt besvikna kunder och partners och betydande intäktsbortfall.

Över 500 000 användare globalt 

Enter har över 20 års erfarenhet av att designa, implementera, administrera och övervaka affärskritiska lösningar. ENTER Sensori vilar på all denna information och kunskap så att du ska kunna koncentrera dig på att driva och utveckla din verksamhet.

Enter Sensori bygger på övervakningslösningen PRTG som utvecklats av Paessler AG med över 500 000 användare globalt inom ett flertal branscher. PRTG är under ständig utveckling, vilket gör att Enter Sensori växer och utvecklas i takt med din verksamhet med garanterad kontinuitet nu och i framtiden.  

Enkel överblick av affärskritiska processer och data 

Ofta ses analys- och övervakningsverktyg som en smal teknisk lösning enbart för IT-administration för att exempelvis övervaka hårddiskutrymme i och drift av servrar. Sammantaget finns det dock helt andra möjligheter.

Vi har tagit fram ett brett utbud av lösningar för effektivare och lättare IT-administration och operativ ledning för enkel och effektiv överblick av affärskritiska funktioner. Då kan exempelvis den operativa ledningen snabbt se att den operativa verksamhetens kritiska system och processer fungerar.

Både IT-administration och den operativa ledningen tjänar på bättre överblick för bättre beslut.

ENTER Sensori™ har även stöd för miljöer med flera olika leverantörer. Lösningen gör det möjligt att skräddarsy vyer för olika intressegrupper från kunder till leverantörer och andra systemleverantörer så att alla aktörer man vill ha med har tillgång till samma information vid exempelvis störningar. Detta ger betydligt effektivare samarbete och därmed kortare störningar.

ENTER Sensori™ genererar också oberoende statistik och historik över era system, applikationer och uppkopplingar när du exempelvis vill se data om belastningstoppar för webbutiken eller lagret.

ENTER Sensori™ ger en samlad överblick i realtid på ett lättbegripligt sätt för organisationens samtliga intressegrupper.

Brett stöd för system och applikationer

ENTER Sensori ställer inga krav på organisationens bransch eller storlek. Lösningen har stöd för alla vanligt förekommande system, applikationer, molntjänster, aktiva nätenheter, protokoll och IoT-enheter.

Sovi koekäyttö nyt!

References

Sigge Arkitekter Ab

Sigge Arkkitehdit säkrar verksamheten genom att förnya servrar

Sigge Arkkitehdit är en stor arkitektbyrå med verksamhetsställen i både Åbo och Helsingfors. Kraven på IT-systemen är höga på kontoret med ungefär 80 medarbetare, eftersom arkitekterna arbetar med stora 3D-modeller och virtuella modeller som kräver hög prestanda och driftsäkerhet av datorerna.

Read more