Enter Valvomo

IT-säkerhetscentralen som tjänst

Enter Valvomo övervakar din IT-miljö och reagerar på avvikande händelser, observationer avseende IT-säkerheten och larm.

Proaktiv övervakning av IT-miljön

Med Enter Valvomo har din IT-miljö och dess kritiska punkter en aktiv övervakning. Tjänsten har stöd för såväl lokala datahallsmiljöer som moln- och hybridmiljöer.

Enter Valvomo ansluter till Enter Sensori och Enter Turva. Den innehåller kontinuerlig eller periodisk övervakning enligt kundens avtal, som utförs av Enters experter, samt reaktion vid observationer och larm.

Du bestämmer övervakningens nivå

Tjänsterna som ingår i Enter Sensori och Enter Turva möjliggör övervakning av system, applikationer, processer eller IT-säkerhetsincidenter nästan utan begränsningar, samt förmedling av observationerna till Enter Sensori.

När man har definierat de övervakningspunkter som är betydande med tanke på organisationens verksamhet, kan man utifrån hur kritiska dessa är välja Kontinuerlig övervakning, Periodisk övervakning eller servicenivån Enter Mini Security Operations Center.

Kundspecifikt anpassad övervakning

Din organisation kan välja övervakningstjänstens omfattning utifrån verksamhetsmiljöerna, de objekt som övervakas och hur kritiska de är.

Kontinuerlig övervakning

Vid kontinuerlig övervakning övervakar och hanterar Enters experter observationer som skickas till Enter Valvomo kontinuerligt under den avtalade servicetiden. Kontinuerlig övervakning används vanligtvis för att säkerställa att affärskritiska applikationer, system samt nätverks- och kommunikationsförbindelser är tillgängliga och användbara.

Periodisk övervakning

Vid periodisk övervakning kontrollerar och hanterar Enters experter observationer som skickas till Enter Valvomo enligt en regelbunden process – dagligen eller varje vecka. Också Enter Mini SOC bygger på denna servicemodell.

Enter Mini SOC (Security Operations Center)

Enter Mini SOC är ett lättare alternativ än den fullskaliga och omfattande SOC-tjänsten. Med den får din organisation kostnadseffektivt vissa egenskaper som ingår i SOC-tjänsten, såsom hantering av observationer avseende IT-säkerheten och larm.

Enter Mini Security Operations Center tillgodoser små, men krävande organisationers IT-säkerhetsbehov. Fördelen med tjänsten är att den är ett lätt och ekonomiskt alternativ – samtidigt som den uppfyller flera krav enligt en stram IT-säkerhetspolitik.

Enter Turva + Enter Valvomo = Enter Mini Security Operations Center

Anslut dig till Enter Optimis serviceupplevelse.