Enter Valvomo

Övervakningstjänst för IT-miljöer

Enter Valvomos experter övervakar din IT-miljö aktivt. Vår tjänst reagerar på avvikande händelser, observationer avseende IT-säkerheten och larm.

Proaktiv övervakning och reagerande som experttjänst

Enter Valvomo stöder en automatisk uppföljning av IT-miljön genom servicearbete som utförs av Enters experter. Den främsta fördelen är att man får en lägesbild i realtid och kan agera utifrån denna.

Med denna tjänst övervakas din organisations IT-infrastruktur och dess kritiska punkter proaktivt. Enter Valvomo har stöd för såväl lokala datahallsmiljöer som moln- och hybridmiljöer.

Standardiserade Enter Valvomo-servicehelheter

Enter Turva + Enter Valvomo

I servicehelheten Enter Turva + Enter Valvomo ligger fokus på din organisations IT-säkerhet. Enter Turva skyddar data, enheter och användare mot cyberhot. I kombination med Enter Valvomo omfattar servicehelheten utöver den tekniska IT-säkerheten också övervakning och reagerande som utförs av Enters experter.

Enter Sensori + Enter Valvomo

Kärnan i servicehelheten Enter Sensori + Enter Valvomo är en störningsfri och smidig drift av IT-system och processer. Enter Sensori aviserar störningar som tjänsten upptäcker i IT-system och processer. I kombination med Enter Valvomo omfattar servicehelheten utöver den tekniska monitoreringen också övervakning och reagerande som utförs av Enters experter.

Kundanpassat utförande av Enter Valvomo

Utöver de standardiserade Enter Valvomo-tjänsterna levererar vi kundanpassade lösningar.

Med utgångspunkt i verksamhetsmiljöerna, objekten som övervakas och hur kritiska de är kan vi anpassa våra tjänster till behoven i din organisation – exempelvis i fråga reaktionstider och processer som vi kommer överens om gemensamt.

Anslut dig till Enter Optimis serviceupplevelse.