Enter Turva

Avancerad framförhållning och trygghet

Enter Turva är en modern IT-säkerhetstjänst som bygger på Microsofts teknologi och som skyddar mobila enheter, arbetsstationer och servrar genom att förebygga traditionella virus och IT-säkerhetshot, nyare nolldagshot och utpressningsprogram samt interna dataläckage och intrång i organisationen.

Enter Turva möjliggör slutpunktsskydd på storföretagsnivå och utnyttjande av andra moderna, AI-baserade IT-säkerhetslösningar även i mindre organisationer. Tjänsten lämpar sig för miljöer som använder arbetsstationer, servrar eller mobila enheter.

Enter Turva kombinerar virusskydd, brandväggar och andra traditionella IT-säkerhetstjänster med Microsofts AI-teknologi som övervakar statusen för hela organisationens IT-miljö. Tjänsten skyddar mot nolldagshot, utpressningsprogram och andra avancerade skadepaket. Samtidigt gör den det möjligt att rensa stulna eller borttappade enheter på data och ange begränsningar för kopiering, lagring och delning av data.

Tjänsten använder Microsofts AI-teknologi för att identifiera avvikande händelser i organisationens IT-miljö, och bidrar på så sätt till ett bättre skydd mot dataintrång och bluffbilagor i e-post.

Enters experter optimerar ständigt skyddsnivån i Enter Turva så att vi kan erbjuda de senaste IT-säkerhetsdefinitionerna och inställningarna med kundanpassningar.

Kritiska system kan anslutas till Enter Valvomo. Detta innehåller åtgärder vid larm från Enter Turva på det sätt som bestäms i förväg, till exempel genom automatiska korrigerande åtgärder.

Enter Turva

 • Slutpunktsskydd på storföretagsnivå.
 • Windows, macOS, iOS och Android.
 • Automatiserat skydd mot avancerade virus och skadeprogram.
 • Identifiering av avvikande verksamhet.
 • Inventeringar av programvara och sårbarhetsrapporter.
 • Automatiska larm om avvikelser som upptäcks i IT-miljön, korrigerande åtgärder och skydd.
 • En lösning som ersätter traditionella antivirus- och brandväggsprogram.
 • Begränsningar för kopiering, lagring och vidarebefordrande av data.
 • Tömning och låsning av en stulen eller borttappad enhet på distans.
 • Spärrande av molntjänster som är förbjudna i organisationen.
 • Regelbaserade skydd och begränsningar enligt tid, plats eller enhet.
 • Realtidsbild av statusen för organisationens IT-säkerhet i visuellt format.

Övervakning av tjänstens funktion och stöd

Anslut dig till Enter Optimis serviceupplevelse.