Om oss

En framgångsrik affärsverksamhet behöver en strategisk IT-partner

En välfungerande IT-infrastruktur utgör ett livsvillkor i en allt mer digitaliserad värld. Ett IT-partnerskap som stödjer kärnaffärsverksamheten skapar framför allt en grund för en stabil tillväxt. Här kan Enter hjälpa; vår erfarenhet av att stödja våra kunders framgångssagor sträcker sig redan över två decennier bakåt i tiden.

Tack vare den teknologiska utvecklingen utvecklas affärsmodellerna snabbare än någonsin tidigare och en kontinuerlig tillgång till tjänsterna är idag en självklarhet. I den här ekvationen betonas en högklassig IT-arkitektur – och precis därför finns vi till. Enter planerar, förverkligar, underhåller och stödjer även de mest krävande teknologilösningarna. Vår filosofi har från första början grundat sig på att producera bättre IT-lösningar. Utrustningen och lösningarna har förändrats enormt under årens lopp, men samma kundserviceanda och viljan att lära sig nytt utgör fortfarande grunden för vår verksamhet.

För oss är IT en passion, livsstil, styrka – en metod med vilken vi hjälper våra kunder att nå framgång

Varför lönar det sig att köpa IT-tjänster?

Vi anser att en framgångsrik strategi grundar sig på det nätverk av intressentgrupper som har byggts upp omkring kärnaffärsverksamheten. En omsorgsfullt utsedd tjänsteleverantör effektiviserar organisationens verksamhet, särskilt inom kritiska delområden. Till följd av den allt mer ökande digitaliseringen utgör en strategisk IT-partner en väsentlig del av nödvändigheterna inom allt fler verksamhetsområden.    

En sakkunnigt planerad, förverkligad och underhållen datateknisk miljö ger dina anställda bästa möjliga verktyg för att lyckas. I ett feltåligt och informationssäkert IT-system minimeras produktionsstörningarna och verksamhetens kontinuitet kan garanteras även under undantagsförhållanden.

Vilka är vi?

Ett brinnande intresse för datateknik var redan i unga år gemensamt för Enters grundare. Med tiden utvecklades en intressant hobby till ett yrke och ett eget företag. Nu efter redan över tjugo verksamhetsår har en omfattande grupp omsorgsfullt utvalda, mångsidiga experter växt upp omkring den erfarna kärngruppen. För att kunna garantera en utmärkt kundservice är det hos Enter, utöver teknisk begåvning, viktigt att förstå affärsverksamhetens lagbundenhet och framför allt mänsklighet.

Man ska även dela med sig av tacksamhet. Under årtiondenas lopp har vi utvecklats till en högklassig expert inom IT-tjänster, framför allt tack vare vår mångsidiga kundkrets.

Vem kan vi hjälpa?

Våra kunder utgörs av företag och sammanslutningar av alla storlekar, oberoende av affärsområde. Under vår långa historia har vi betjänat finländska företag av alla de slag, även i ett flertal internationella projekt. En betydande del av våra kunder utgörs även av aktörer inom den offentliga förvaltningen – städer, kommuner, affärsverk, IT-servicecenter, läroinrättningar och aktörer inom den samhällsmässiga kritiska infrastrukturen.

https://www.enter.fi/wp-content/uploads/aaa-logo-2018-fi-transparent.png

Hur hjälper vi dig?

Vår servicemodell grundar sig starkt på förtroende och fördjupad kundkännedom: ni sköter alla ärenden med utsedda experter och ett skalbart team under hela avtalstiden. Bekanta och pålitliga anställda hos Enter är lätta att nå när de egna resurserna behöver tilläggsstöd.

Vi erbjuder konsultation vid strategiska IT-upphandlingar, i kritiska problemsituationer och vid införandet av system och i ändringssituationer. Vi ser till att mångsidiga och även komplexa IT-miljöer fungerar. Vi erbjuder vår åsikt om IT-teknologins utveckling i en dunkel framtid.

Vi berättar gärna mer. Kontakta oss!