Våra referenser

Intressanta referenser inom alla tjänster

Framgångsrika kundrelationer sedan flera decennier är ett bevis på hur väl Enters servicemodell fungerar. Vi tror på ett starkt och hållbart partnerskap för att uppnå ett gemensamt mål.

Våra kunders framgångsberättelser

En presentation av våra omfattande kundrelationer under årens lopp. Använd ämnesord för att hitta de delområden i portföljen som intresserar dig.

Raute Oyj

Molntjänster och Ruutuvihko – den perfekta lösningen för globala Raute Oyj

Raute Oyj är en global aktör som tillhandahåller tjänster och teknologi för företag inom träindustrin. Nu tar företaget klivet in i framtiden med nya IT-lösningar och digitalisering. Ett steg i denna utveckling är lösningen Ruutuvihko som Raute köper av Enter. Tjänsten automatiserar dataöverföring från HR-systemet Mepco. Ruutuvihko ser till att användarna automatiskt får rätt behörighet till olika applikationer.

Read more

Westpak Oy Ab

IT-infrastruktur som möjliggör tillväxt är en investering i framtiden

Westpak, en finländsk tillverkare av flexibla förpackningar, förnyade företagets hela IT-infrastruktur. Syftet med förnyelsen var att uppnå en ännu bättre funktionssäkerhet i datasystemen än tidigare. Utifrån sitt kunnande valdes Enter till att förverkliga förnyelsen.

Read more

Valkeakosken ammattiopisto

Ruutuvihko är ett verktyg som sparar tid i läroinrättningar

I många läroinrättningar drar man nytta av Enters tjänst Ruutuvihko, som automatiskt synkroniserar elevinformationen. I Valkeakosken ammattiopisto med över tusen studerande infördes tjänsten Ruutuvihko i slutet av år 2017. Tack vare Ruutuvihko överförs uppgifterna om de studerande och kurserna automatiskt och systemet skapar de koder som behövs för alla studerande och anställda.

Read more

Metallin leikkausta

Tamminiitty Oy

Avtalstillverkaren valde en serverlösning med hög tillgänglighet

Tamminiitty Oy, som grundades år 2013, är ett metallindustriföretag som har koncentrerat sig på avtalstillverkning och vars tjänster omfattar laserteknologi, kantning, maskinbearbetning, svetsning och andra förbehandlingsarbeten. Vi förverkligade en serverlösning med hög tillgänglighet för detta tillväxtföretag, och tack vare vår lösning upphör inte den operativa verksamheten ens om det uppstår fel i servern.

Read more

Borgå stad

Inom Borgå stads skolväsen har man tagit systemet för identitetshantering till en ny nivå

Borgå stads utbildningstjänster har på många sätt varit en pionjär vad gäller tjänsten Ruutuvihko. För cirka fem år var man först i Finland med att införa systemet Ruutuvihko, och man gjorde användar- och gruppobjekt av Primus-databasen. Att skräddarsy systemet till en fungerande helhet har krävt många redigeringar och djärva försök. Idag används Ruutuvihkos alla olika moduler, av vilka några är unika, till exempel en funktion för att främja ett minskat matsvinn.

Read more

Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Norra Haga samskola

En automatisk synkronisering av elevuppgifterna är ett stöd i Norra Haga samskolas vardag

För cirka två år sedan upplevde man i Norra Haga samskola en situation, där programvaran för elevhantering i den privata avtalsskolan måste förnyas i rask takt. Skolan letade efter någon som kunde förverkliga detta och utsåg Enter till samarbetspartner på basis av företagets kompetens. I skolan infördes applikationen Ruutuvihko för att automatiskt synkronisera elevuppgifterna. Med hjälp av Ruutuvihko kan man enkelt skapa användarkoder i molntjänster samt de i Primus fastställda grupperna i Microsoft Teams och Google Classroom.

Read more

Kassaholvin ovi

Kaso Oy

Kaso Oy värdesätter behändiga underhållstjänster

Kaso Oy, som har specialiserat sig på kassaskåp, brandskyddsskåp samt säkerhetsdörrar, har över 75 års erfarenhet vad gäller skydd av egendom och information. Den framgångsrika finska tillväxtsagan har byggts upp med yrkeskunskap och fokus på kunderna. Enter har stött Kasos tillväxt genom att ta hand om företagets IT-lösningar.

Read more

Trikolori

Helsingfors fransk-finska skola

Skolvärldens hjältar övergick smidigt till distansundervisning

Helsingfors fransk-finska skola valde Enters lösning när man ville förnya skolans informationshantering. Värdet på applikationen Ruutuvihko och plattformen O365 synliggjordes på våren 2020, när skolarbetet under överraskande förhållanden övergick till att ske på distans.

Read more