Raute Oyj

Molntjänster och Ruutuvihko – den perfekta lösningen för globala Raute Oyj

Raute Oyj är en global aktör som tillhandahåller tjänster och teknologi för företag inom träindustrin. Nu tar företaget klivet in i framtiden med nya IT-lösningar och digitalisering. Ett steg i denna utveckling är lösningen Ruutuvihko som Raute köper av Enter. Tjänsten automatiserar dataöverföring från HR-systemet Mepco. Ruutuvihko ser till att användarna automatiskt får rätt behörighet till olika applikationer.

Raute Oyj var på jakt efter kartläggnings- och utvecklingsexpertis inom Microsofts molntjänster. Enter har levt upp till förväntningarna och det senaste året har det bedrivits ett intensivt samarbete på distans.

– Pandemin har inte lett till några problem, Enter har levererat sina tjänster i rätt tid även på distans. Arbetet har framskridit utan förseningar. Vi visste redan när det begav sig att Enter hade omfattande erfarenhet av att implementera Ruutuvihko inom offentliga organisationer. Samma grundprinciper gäller inom vår bransch, varför det var ett enkelt val att anlita Enter för vår IT-reform, berättar informationschefen Lasse Puoskari.

En global företagskultur

Raute har verksamhet i hela världen med hundratals användare i ett flertal länder. Att verka globalt har sina utmaningar då det kan finnas skillnader i fråga om företagskultur och kommunikationspreferenser. Ibland kan även små detaljer ge upphov till huvudbry. Det finns exempelvis kulturella skillnader när det kommer till för- och efternamn, vilket beaktats i formatet för användarnamn.

Raute har sjösatt systemet gradvis i olika länder.

– Reformen har krävt skicklig förändringsledning och aktiv kommunikation. De som arbetar i chefsposition informeras om fördelarna med processen för att alla ska vara införstådda med vad reformen innebär, berättar Puoskari.

Ökad effektivitet och informationssäkerhet med automation

Ruutuvihko uppdaterar automatiskt data från HR-systemet i Active Directory (AD)-databasen vid förinställda tidpunkter. När användarbehörigheter ändras i HR-systemet Mepco uppdateras användarnas behörigheter i molntjänsterna i samband med nästa körning.

– Vi jobbar effektivare tack vare automationen då användare får tillgång till sina verktyg direkt när användarnamnet skapas. Cheferna får en mer framträdande roll i och med IT-reformen, eftersom det är cheferna som ansvarar för att uppgifterna i HR-systemet uppdateras. Ruutuvihko ger även bättre informationssäkerhet och minskar risken för misstag. Det behövs inga separata tabeller eller manuellt skapade användarnamn för olika applikationer när allting hanteras direkt i Mepco. Vi slipper alla fördröjningar, vilket gör att vi arbetar smidigare, berättar Puoskari.

Bättre utveckling med en vass samarbetspartner

På Raute är man nöjda med samarbetet. Puoskari berättar att samarbetet med Enter har fungerat utmärkt.
– Det är speciellt flexibiliteten och tillgängligheten som gör att Enter sticker ut. Arbetet genomsyras av hög expertis och precision. Enters expertteam gjorde sig snabbt förtrogna med vår företagskultur och kraven i vår globala verksamhet. Eftersom vårt arbetsspråk är engelska hanterar Enter även allt engelskspråkigt material i detta projekt, berättar Puoskari.
– Enter är bra på att utmana oss och ställa frågor, vilket är särskilt uppskattat. För Raute har Enter varit en utmärkt sparringpartner. Vår öppna dialog har hjälpt oss att upptäcka hur vi kan bli ännu bättre. Vi planerar fortsatt samarbete med Enter kring utveckling av IT- och molntjänster, tillägger Puoskari.

Ruutuvihko – nu även för företag. Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer!