Sigge Arkitekter Ab

Sigge Arkkitehdit säkrar verksamheten genom att förnya servrar

Sigge Arkkitehdit är en stor arkitektbyrå med verksamhetsställen i både Åbo och Helsingfors. Kraven på IT-systemen är höga på kontoret med ungefär 80 medarbetare, eftersom arkitekterna arbetar med stora 3D-modeller och virtuella modeller som kräver hög prestanda och driftsäkerhet av datorerna.

Sigge Arkkitehdit Oy har samarbetat med Enter redan i några år. Enter genomförde ett projekt för förnyelse av servermiljön för Sigge, som ökar effekten och driftsäkerheten i företagets IT-system. Även andra utvecklingsprojekt för bättre datasäkerhet och systemfunktion har genomförts. Det nära samarbetet kommer att fortsätta, eftersom Enter tillhandahåller Sigge det kontinuerliga underhållet av IT-infrastrukturen, ENTER Sensori™-övervakningstjänsterna och Help Desk-tjänsterna samt hjälper företaget att utveckla datasystemen även med tanke på framtida behov.

– I vardagen på kontoret är det viktigt med välfungerande verktyg och datasäkerhet. Vi behövde förnya serversystemet och utveckla datasäkerhetslösningarna. För att arbetet ska rulla på är det viktigt att våra medarbetare har en smidig och tydlig åtkomst till servern och å andra sidan också att informationen behandlas säkert. Enter planerade och konstruerade ett serversystem med hög användbarhet och dubblerade servrar som säkerställer att vi undviker driftavbrott, säger utvecklingschef Aino Koivunen från Sigge Arkkitehdit.

Datasäkerheten uppdaterad

För Sigge byggdes en ny brandväggs- och distansanvändningslösning. Också Microsoft 365-miljön modifierades för att öka säkerheten. Exempelvis kunde datasäkerheten förbättras genom tvåfaktorsautentisering. IT-miljöns synlighet som helhet höjdes till en ny nivå med övervakningslösningen ENTER Sensori™.

ENTER Sensori™

Read more

– Tack vare förnyelserna är IT-infrastrukturen nu mer professionell. För medarbetarnas del gick projekten smidigt och utan driftavbrott. Arbetsstationerna som arkitekterna använder kunde uppdateras till dagens krav. Tillämpningarna som används i planeringen kräver stor lagringskapacitet, ett kraftfullt grafikkort och en högpresterande processor, beskriver Koivunen.

Kunnig utvecklingspartner

Sigge har valt Enters mångsidiga löpande tjänster som stöd för sin verksamhet. Kontakten mellan företagen är aktiv och kommunikationen går i båda riktningarna. På Sigge uppskattar man särskilt att Enter reagerar snabbt och har hög kompetens.

– Help Desk har fungerat utomordentligt bra. För oss är det viktigt att vi får snabb och personlig service när vi behöver det. Hos Enter sköts våra ärenden av namngivna, bekanta personer som känner till våra system och behov. Det är trevligt att IT-samarbetspartnern kan kommunicera sakligt och bemöta våra planerare empatiskt och vänligt även ansikte mot ansikte, betonar Koivunen.

Enters förmåga att förstå kundens affärsverksamhet var ett av kriterierna när Sigge sökte samarbetspartner. Man ville hitta en IT-expert som kan ge stöd i allt som har med datasystemen att göra.

– Vi hittade Enter via rekommendationer. Vi värdesätter deras förmåga att se på saker även ur ett framtidsperspektiv och ur perspektivet för hållbar utveckling. Även när det gäller IT kan man fundera på vilka apparater som bör bytas ut och vilka repareras. Också energisparandet är en viktig fråga när man utvecklar IT-systemen. Vid anskaffning och underhåll av apparater lyssnar vi gärna på experternas åsikter. Enter arbetar med både hjärtat och hjärnan, berömmer Koivunen.

Vill du veta mer om våra lösningar?

IT-infrastruktur som möjliggör tillväxt är en investering i framtiden

Read more