Westpak Oy Ab

IT-infrastruktur som möjliggör tillväxt är en investering i framtiden

Westpak, en finländsk tillverkare av flexibla förpackningar, förnyade företagets hela IT-infrastruktur. Syftet med förnyelsen var att uppnå en ännu bättre funktionssäkerhet i datasystemen än tidigare. Utifrån sitt kunnande valdes Enter till att förverkliga förnyelsen.

Westpak är ett företag som har specialiserat sig på livsmedelsförpackningar och som tillverkar flexibla förpackningar för hemmamarknaden och export. Under de senaste åren har Westpaks affärsverksamhet vuxit kraftigt och företaget har gjort stora investeringar inom produktionen.

– Cirka 40 % av våra produkter går på export. Viktiga exportområden är de nordiska länderna och Baltikum. Särskilt i Centraleuropa har den höga kvaliteten på våra produkter väckt intresse. Våra kunder är ännu mer aktiva och alerta än tidigare. Man förväntar sig att förpackningarna ska vara verkligt miljövänliga och återvinningsbara. Samtidigt ska man komma ihåg att förpackningens viktigaste uppgift är att skydda produkten samt ge den ett attraktivt utseende och göra den enkel att använda, berättar verkställande direktören Jonas Skuthälla.

Yrkeskunnig aktör inom IT-branschen sökes

För knappt två år sedan förverkligade Enter förnyandet av Westpaks IT-infrastruktur i syfte att göra systemet mer funktionssäkert. Duplicerade system för säkerhetskopiering, feltåliga lagringssystem och klustrade virtualiseringsplattformar installerades som skydd för funktionskritisk produktion.

2008
Grundat
67
Anställda
26,1
(miljoner euro) Omsättning

– Via referenser sökte vi en lämplig samarbetspartner för att förverkliga en förnyelse av IT-infrastrukturen i vårt företag. Enter valdes till vår partner tack vare sin expertis. Med tanke på produktionen är IT-systemets tillförlitlighet en livsviktig egenskap. Störningar i produktionsprocessen orsakar betydande kostnader, berättar Skuthälla.

Lämplig dimensionering av infrastrukturen

Förnyandet av IT-infrastrukturen inleddes genom att gå igenom datasystemens aktuella läge och företagets framtida behov. Skuthälla tackar Enter för expertisen i projektet.

”Enter lotsade oss genom förnyelseprocessen på ett tillförlitligt och professionellt sätt.”

– Jonas Skuthälla, verkställande direktör, Westpak Oy Ab

– Enter lotsade oss genom förnyelseprocessen på ett tillförlitligt och professionellt sätt. Införandet genomfördes utmärkt steg för steg, utan några avbrott. Vår produktion fungerar dygnet runt, fem dagar i veckan, vilket innebär att Enters gedigna erfarenhet av produktionsanläggningarnas datasystem och mångsidiga kunnande behövdes i processen med att förnya infrastrukturen, bedömer han.

Projekttjänster

Läs mer

Westpaks nya datasystem svarar mot företagets behov under de följande fem åren utan upprepade årskostnader och uppdateringar.

– Systemet har dimensionerats enligt vår nuvarande verksamhet, men möjliggör även en tillväxt för företaget. Vår erfarenhet av Enter är att företaget är en bra partner som har den helhet som passar oss bäst. Det är enkelt att samarbeta med Enter, konstaterar Skuthälla.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Ämnet hör samman med

Metallin leikkausta

Avtalstillverkaren valde en serverlösning med hög tillgänglighet

Läs mer