Metallin leikkausta

Tamminiitty Oy

Avtalstillverkaren valde en serverlösning med hög tillgänglighet

Tamminiitty Oy, som grundades år 2013, är ett metallindustriföretag som har koncentrerat sig på avtalstillverkning och vars tjänster omfattar laserteknologi, kantning, maskinbearbetning, svetsning och andra förbehandlingsarbeten. Vi förverkligade en serverlösning med hög tillgänglighet för detta tillväxtföretag, och tack vare vår lösning upphör inte den operativa verksamheten ens om det uppstår fel i servern.

Tamminiittys verksamhetsideologi grundar sig främst på högklassig service.

– Vårt mål är att alltid agera så, att kunden inte lägger märke till oss i sin egen affärsverksamhet. Detta innebär i praktiken lyckade leveranser samt en kundservice på toppnivå. Kundnöjdhet uppnås med hjälpsamhet och flit. För att uppnå framgång behövs naturligtvis även välfungerande datasystem, beskriver verkställande direktören Marko Wessman.

Tamminiitty inledde ursprungligen sin verksamhet i Eura, när man även byggde upp företagets första IT-infrastrukturlösning.

– Vi kände till Enter som företag sedan tidigare och när vi i vårt företag behövde ett datasystem kändes det självklart att välja Enter som samarbetspartner. Enters expertis var för oss ett säkert kort. I det inledande skedet ville vi ha en för oss rätt dimensionerad infrastrukturlösning, som är tillräckligt lätt för vår verksamhet. Vi ville också lägga administrationen av infrastrukturen i sådana händer som kan ta hand om den på ett tillförlitligt sätt, minns Wessman.

En duplicerad serverlösning utgör kärnan i allt

När Tamminiitty flyttade till nya lokaler i Kjulo behövde man bygga upp en ny datasystemlösning.

Fortlöpande tjänster

Läs mer

– Molntjänster är för många företag dagens melodi, men för oss som ett industriellt produktionsföretag är det viktigt att vi har tillgång till en egen pålitlig servermiljö som fungerar även utan datanätanslutningar till yttervärlden. Hela vår produktionsstyrning grundar sig på våra datasystem. Systemet utgör ryggraden i vårt företag. Tack vare de två fysiska servrar och det disklagringssystem som Enter förverkligade leder ett fel i en av servrarna inte till att verksamheten stannar upp. I en felsituation lägger ingen av medarbetarna märke till när systemet automatiskt övergår till att använda den duplicerade servern, berättar Wessman.

Underhållstjänsterna sparar betydligt med tid och ger arbetsro.

Marko Wessman

Tamminiitty har ingen egen IT-administration, utan Enter ser till att servern fungerar och tar hand om uppdateringarna.

– Underhållstjänsterna sparar betydligt med tid och ger arbetsro. Merparten av alla underhållsåtgärder i IT-systemen görs via fjärranslutning. I en problemsituation får vi snabbt hjälp, säger Wessman tacksamt.

2013
Grundat
30
Anställda
5,3
(miljoner euro) Omsättning
0,32 %
Reklamationsprocent

Stor effekt på kostnadseffektiviteten

Enligt Wessman har ett välfungerande IT-system stor effekt på arbetet och produktiviteten. Med hjälp av systemet kan man märkbart påverka kostnadseffektiviteten, till exempel genom att följa upp den arbetstid som går åt till att tillverka produkterna.

– Under ett år skickar vi upp till 1 200 000 delar till våra kunder. Volymen är så omfattande att vi behöver kompetenta och motiverade anställda. Även produktionsstyrningen ska vara på toppnivå. Hos oss fungerar nästan hela produktionsprocessen som papperslös. Effektiviteten syns i alla arbetsskeden, bedömer han.

Vill du veta mer om liknande lösningar?