Fortlöpande tjänster

Fortlöpande tjänster ser till att din IT-infrastruktur är konkurrenskraftig

Fortlöpande tjänster är en grund för våra långvariga samarbetsrelationer. Enters och kundens gemensamma handavtryck syns bäst i serviceavtal som sträcker sig över flera decennier. Ömsesidigt förtroende som har skapats i delade utmaningar och kännedom om samarbetspartners affärsverksamhet gör det möjligt att förstå behoven i IT-miljön – nu och i framtiden.

Leveranserna inom fortlöpande tjänster är alltid stora helheter som omfattar flera aktörer. Därför består underhållet i dagens komplexa miljöer även av annat än underhåll av enbart utrustning, programvaror och IT-tekniklösningar. I allt större omfattning är det Enters uppgift att hantera intressentgrupper i anslutning till kundens dataadministration och fungera som en sammanförande faktor mellan olika applikationsleverantörer.

Strategisk fördel

Den viktigaste fördelen med fortlöpande tjänster är en syn på IT-teknologins utveckling som sträcker sig långt framåt samt ett livscykeltänkande. Hos Enter förblir de experter som utses för kundrelationerna desamma under många år, vilket innebär att det är enklare att utvecklingssparra med en person man har förtroende för. I mer omfattande och krävande projekt får din organisation värdefull hjälp med planeringen av Enters alla kunskapsresurser.

Bekanta stödtjänster och förebyggande underhåll

Akut service bunden till responstid utgör en väsentlig del av de fortlöpande tjänsterna. Vid datatekniska problem får du snabbt hjälp av antingen en expert du känner eller av vår feljour.

Den bästa nödhjälpen är dock att på långt håll identifiera och undvika problem –och detta är något den övervakade och proaktiva underhållstjänsten för IT-system som Enters experter regelbundet utför har siktet inställt på.

Vår servicemodell grundar sig starkt på förtroende och fördjupad kundkännedom: ni sköter alla ärenden med utsedda experter och ett skalbart team under hela avtalstiden.

Enkel upphandling

När kunden betjänas av våra bekanta experter kan IT-upphandlingarna göras med låg tröskel, centrerat och kostnadseffektivt.

Vi erbjuder även en webbutik som har integrerats i alla våra partihandlares produktsortiment och har skräddarsytts enligt våra kunders individuella upphandlingsbehov.

Systemövervakning

I vårt samhälle som fungerar dygnet runt är de datatekniska tjänsterna alltid tillgängliga. Arbetet är inte längre bundet till en viss tid eller plats. Detta betonas särskilt inom de kritiska verksamhetsområdena där verksamhetens kontinuitet och en kontinuerlig tillgång till digitala produktionsverktyg utgör ovillkorliga krav.

Enter är en övergripande utvecklingspartner till Bo LKV

Läs mer

Datateknikens hög tillgänglighet grundar sig på omsorgsfull arkitektplanering och proaktivt underhåll, men även på övergripande övervakning; Enter har tiotusentals övervakningssensorer på fältet.

Vi följer upp våra kunders nätverksmiljöer, applikationer, databaser, helhetssystem, informationssäkerhet, molntjänster, integrationer, dataöverföringar och enheternas funktionsduglighet. Våra övervakningslösningar täcker på ett mångsidigt sätt både kundernas och serviceleverantörernas maskinsalar och de offentliga molntjänsterna.

Utöver övervakning av tekniska utrymmen och händelser samt larmfunktioner är det med Enters övervakningslösningar möjligt att skapa mångsidiga instrumentpanelsvyer, där tekniska data kan sammankopplas även med mätare för affärsverksamheten.

Blev du intresserad av fortlöpande tjänster?

Ämnet hör samman med

IT-infrastruktur som möjliggör tillväxt är en investering i framtiden

Läs mer