Bo LKV

Enter är en övergripande utvecklingspartner till Bo LKV

Fastighetsförmedlingen Bo LKV, som satsar starkt på visualitet och goda kundupplevelser, har sedan verksamheten inleddes samarbetat med Enter. Enter ansvarar på ett övergripande sätt för Bo LKV:s IT-lösningar på hela koncernnivån.

Bo LKV har genomgått en kraftig tillväxt under de senaste åren. Den lilla fastighetsförmedlingen har utvecklats till en av de ledande inom branschen. Idag sysselsätter företaget cirka 220 personer och har redan 12 verksamhetsställen runt om i Finland. Enter tillhandahåller fortlöpande administrativa tjänster till Bo LKV i hela Finland. Enter utsågs till partner tack vare sin höga kompetens.

– Enter har framför allt förbättrat vår informationssäkerhet samt gett oss tillgång till moderna molntjänster. Digitala kanaler och användningen av sociala medier utgör en central del av vårt arbete. Vi använder aktivt Teams samt andra verktyg som möjliggör distansarbete, berättar regionchefen Saara Murtovaara från Bo LKV.

Systemreform och administrationstjänster

Under det senaste året har vi förnyat Bo LKV:s datasystem samt införskaffat utrustning.

Fortlöpande tjänster ser till att din IT-infrastruktur är konkurrenskraftig

Read more

– Tack vare våra administrationstjänster är vårt system alltid uppdaterat och fungerar. Det bästa med Enters tjänster är att de är övergripande. Vi kan fokusera på vårt eget kunnande när Enter tar hand om våra system, säger Murtovaara tacksamt.

Enligt Murtovaara har Enter varit en bra utvecklingspartner.

– Vi förverkligade även ett intraprojekt i vårt företag med hjälp av Enters kunnande. Hos oss fungerar intra som en databank, nyhetskanal och ett dagligt arbetsredskap. Tack vare intra minskade behovet av Whatsapp-kommunikation och det blev märkbart enklare att spara och uppdatera anvisningar, berättar hon.

12
Verksamhetsställen
220
Medarbetare
3500
Affärer (2019)
23
Omsättning i miljoner euro (2019)

Partner som är lätt att nå

För Bo LKV har Enters snabba reaktionsförmåga och gedigna kunnande varit det bästa med Enter.

– Inom vår säljorganisation upplever vi det som särskilt viktigt att vår samarbetspartner snabbt svarar på våra frågor. Enters experter är lätta att nå. Vi får alltid vid behov hjälp i realtid, konstaterar Murtovaara.

Är du intresserad av liknande kommunikations- och informationssäkerhetslösningar?