Jatkuvat palvelut

Jatkuvat palvelut pitävät IT-infrastruktuurisi kilpailukykyisenä

Pitkien kumppanuuksiemme taustalla on jatkuva palvelu. Enterin ja asiakkaan yhteinen kädenjälki näkyy parhaiten jopa vuosikymmeniä kantaneiden palvelusopimusten kautta. Jaetuissa haasteissa molemmin puolin ansaittu luottamus ja kumppanin liiketoiminnan tuntemus mahdollistavat ainutlaatuisen ymmärryksen IT-ympäristön tarpeista ­ — nyt ja tulevaisuudessa.

Jatkuvien palvelujen toimitukset ovat aina laajoja kokonaisuuksia, joihin liittyy useita toimijoita. Tämän seurauksena nykyisissä monimutkaisissa ympäristöissä huolenpito koostuu muustakin kuin laitteistojen, ohjelmistojen ja IT-teknologiaratkaisujen ylläpidosta. Mitä enenevissä määrin Enterin tehtävänä on hallinnoida asiakkaan tietohallintoon liittyviä sidosryhmiä ja toimia yhdistävänä liimana monien eri sovellustoimittajien välillä.

Strateginen etu

Pitkälle kantautuva näkemys IT-teknologian kehityksestä ja elinkaariajattelu ovat jatkuvien palvelujen keskeisintä hyötyä. Enterillä pidetään asiakkuuksille nimetyt asiantuntijat samana läpi vuosien, joten keskinäinen kehityssparraus on helpompaa luotettavan henkilön kanssa. Laajemmissa ja haastavammissa hankkeissa organisaatiosi saa arvokasta suunnitteluapua koko Enterin osaamisvaroista.

Tutut tukipalvelut ja ennakoiva ylläpito

Jatkuviin palveluihin kuuluu olennaisena osana vasteaikaan sidottu hätäpalvelu. Tietoteknisiin ongelmatilanteisiin saat pikaista apua joko tutulta asiantuntijaltamme tai vikapäivystyksestämme.

Paras hätäapu on kuitenkin jo kaukaa ongelmien tunnistaminen ja niiden välttäminen – Enterin asiantuntijoiden säännöllisesti toteuttama, valvottu ja proaktiivinen IT-järjestelmien ylläpitopalvelu tähtää juuri tähän.

Palvelumallimme pohjaa vahvasti luottamukseen ja syvälliseen asiakastuntemukseen: asioitte nimettyjen asiantuntijoiden sekä skaalautuvan tiimin kanssa koko sopimuksen ajan.

Helpot hankinnat

Tuttujen asiantuntijoidemme palvelemana asiakkaan IT-hankinnat sujuvat matalalla kynnyksellä keskitetysti ja kustannustehokkaasti.

Tarjoamme myös asiakkaidemme yksilöllisille hankintatarpeille räätälöidyn verkkokaupan, joka on integroitu kaikkien tukkureidemme tuotevalikoimaan.

Järjestelmien valvonta

Vuorokauden ympäri toimivassa yhteiskunnassa tietotekniikan palvelut ovat aina saatavilla. Työ ei ole enää aikaan ja paikkaan sidottua. Erityisesti tämä seikka korostuu kriittisillä aloilla, joilla toiminnan katkeamattomuus ja digitaalisten tuotantovälineiden jatkuva saatavuus ovat ehdottomia vaatimuksia.

Enter on kokonaisvaltainen kehityskumppani Bo LKV:lle

Lue lisää

Tietotekniikan korkea käytettävyys rakentuu huolellisen arkkitehtuurisuunnittelun ja proaktiivisen ylläpidon lisäksi myös kattavasta valvonnasta; Enterillä onkin kymmeniä tuhansia valvontasensoreita kentällä.

Seuraamme asiakkaidemme verkkoympäristöjä, sovelluksia, tietokantoja, kokonaisjärjestelmiä, tietoturvaa, pilvipalveluita, integraatioita, tiedonsiirtojen toimintaa ja laitteistojen terveydentilaa. Valvontaratkaisumme kattavat monipuolisesti sekä asiakkaiden ja palveluntarjoajien konesalit että julkisen pilven ympäristöt.

Teknisen tila- ja tapahtumavalvonnan sekä hälytystoimintojen lisäksi Enterin valvontaratkaisuilla on mahdollista luoda monipuolisia kojelautanäkymiä, joissa teknisiä tietoja voidaan sitoa myös liiketoiminnallisiin mittareihin.

Kiinnostuitko jatkuvista palveluista?

Aiheeseen liittyy

Kasvun mahdollistava IT-infrastruktuuri on sijoitus tulevaisuuteen

Lue lisää