Enter Optimi

Kuin oma tehokas IT-osastosi

Enter Optimi -kokonaispalvelussa IT-ympäristösi kehitys ja operointi ovat uskottavissa ja kokeneissa käsissä. Sovitamme parhaisiin käytäntöihin perustuvat ratkaisumme liiketoimintasi tarpeisiin sekä varmistamme niiden ajanmukaisuuden ja toimivuuden. Enter Optimi palvelee aina organisaatiosi etua – saat huoletta keskittyä omiin ydintehtäviisi.

Enter Optimi -kokonaispalvelu

Enter Optimin perustana on syvällinen asiakastuntemuksemme sekä neljännesvuosisadan ylittävä kokemuksemme erilaisista IT-ympäristöistä – suunnittelusta, toteutuksesta, kehityksestä, ylläpidosta ja automatisoinnista.

Enter Optimi toimii kuin korkealla ammattitaidoilla hoidettu oma IT-osastosi, jonka toiminnan keskiössä on aina organisaatiosi etu. Turvaamme tietoteknisten ratkaisujesi käytettävyyden ja saatavuuden sekä IT-investointiesi yhteensopivuuden ja kustannustehokkuuden.

Palveluun kuuluva säännöllinen optimointi suojaa IT-järjestelmiäsi hallitsemattomalta vanhentumiselta ja auttaa vähentämään organisaatiosi teknologiavelkaa. Enter Optimi avaa tietä uusien ratkaisujen tarjoamille mahdollisuuksille ja tukee liiketoimintasi strategisia tavoitteita.

Jokaiselle Enter Optimi -kokonaisuuden palvelulle on omistettu aihepiirinsä syvällisesti hallitseva tiimi. Mestarien johtamat tiimit seuraavat vastuualueensa teknologiatrendejä, huolehtien palvelunsa kehityksestä, toimituslaadusta ja optimaalisesta soveltuvuudesta asiakkaidemme tarpeisiin.

Optimi-prosessikaavio

Pääset Enter Optimi -toimintamallin strategiseen IT-kehityksen piiriin hankkimalla vain yhdenkin Optimin kokonaisvalikoiman palveluista.

Enter Optimi – johdon neuvonantaja

Enter Optimi tarjoaa organisaatiosi päättäjien käyttöön jatkuvasti kasvavan ja monipuolisen liiketoimintalähtöisen IT-osaamisen. Palvelumme toimintamalli varmistaa johdolle näkyvyyden realistiseen IT-tilannekuvaan, liiketoimintatrendien kehitykseen sekä uuden tietotekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Enter Optimi on kuin organisaatiosi oma IT Advisory Board: tuemme ja sparraamme päättäjiä strategisessa IT-kehityksessä, investoinneissa, muutoshankkeissa, toimittaja- ja palveluhallinnassa, riskiarvioissa, organisaation IT-tiekartassa sekä Enter Optimi -palvelujen tuottamissa havainnoissa ja kehitysehdotuksissa.

Enter Optimi -palvelut

Tietoturvapalvelu. Enter Turva suojaa mobiililaitteita, työasemia ja palvelimia ehkäisemällä perinteisiä viruksia ja tietoturvauhkia, uudempia nollapäiväuhkia ja kiristysohjelmia sekä organisaation sisäisiä tietovuotoja ja murtoja. Palvelu perustuu Microsoftin teknologiaan.

Varmistuspalvelu. Enter Varma tehostaa organisaatiosi toipumista vähäisistä häiriöistä aina laajoihin katastrofitilanteisiin asti. Se kattaa tietojen, työasemien, palvelinten ja kokonaisten konesaliympäristöjen palautukset — myös varakapasiteettiin. Palvelu perustuu Veeamin teknologiaan.

Päätelaitteiden hallintapalvelu. Enter Pääte mahdollistaa Windows-, macOS-, Android- ja iOS-päätelaitteiden sekä Windows-sovellusten keskitetyn ylläpidon ja hallinnan.

Infrastruktuurin ylläpito- ja hallintapalvelu. Enter Infra huolehtii IT-infrastruktuurin proaktiivisesta ylläpidosta sekä muutos- ja elinkaarihallinnasta. Se kattaa palvelimet, tallennusjärjestelmät ja verkkolaitteet sekä paikallisissa että pilviympäristöissä.

Käyttäjätukipalvelu. Enter Tuki palvelee tietoteknisissä häiriö-, muutos- ja neuvontatilanteissa. Henkilökohtaista apua sekä loppukäyttäjille että organisaatiosi omille IT-asiantuntijoille.

Valvontajärjestelmä palveluna. Enter Sensori näyttää liiketoimintakriittisten järjestelmien reaaliaikaisen tilannekuvan ja varoittaa ennakolta häiriötilanteista. Se on myös operatiivisen johdon mittaristo, josta voi nopeasti tarkastaa liiketoimintaprosessien tilan.

Valvontapalvelu. Enter Valvomo seuraa asiakkaan IT-ympäristöä ja reagoi poikkeaviin tapahtumiin, tietoturvahavaintoihin ja hälytyksiin. Se ohjaa reaktiiviset toimenpiteet Enter Tukeen, organisaation omille IT-asiantuntijoille tai kolmansille osapuolille. Palvelu hyödyntää tietolähteinään Enter Sensoria ja Enter Turvaa.

Käyttäjätunnusten automaatiopalvelu. Enter Ruutuvihko poistaa manuaalista työtä käyttäjätunnusten elinkaarenhallinnassa ja ylläpidossa. Se varmistaa käyttäjille oikeat pääsy- ja käyttöoikeudet sekä parantaa organisaatiosi tietoturvaa. Palvelu tukee sekä paikallisia että pilviympäristöjä.

Arkistoinnin automaatiopalvelu. Enter Arkistointi siirtää dokumentit ja niiden metatiedot automaattisesti ja virheettömästi haluttuun arkistointijärjestelmään. Palvelu voidaan liittää mihin tahansa järjestelmään, kunhan lähde- ja kohdejärjestelmän rajapinnat tukevat dokumenttien sekä metatietojen lukemista ja siirtoa.