Enter Infra

IT-infrastruktuurin proaktiivinen ylläpito ja hallinta

Enter Infra -palvelu kattaa liiketoimintaa tukevien IT-infrastruktuurien suunnittelun, toteutuksen, jatkuvan ylläpidon, optimaalisen kehityksen ja muutoshallinnan. Palvelu turvaa järjestelmien korkean käytettävyyden ja mahdollistaa IT-investointien ennakoinnin. 

Enter Infra

IT-ympäristöjen luotettavuuden perusta on infrastruktuurin jatkuva ylläpito

Enter Infra tukee monipuolisesti paikallisia, konesali-, IaaS- ja pilviympäristöjä. Palveluun sisältyy Enterin asiantuntijoiden säännöllisesti suorittama IT-infrastruktuurin ohjelmisto- ja laitteistotasojen proaktiivinen ylläpito, reaktiivinen tuki vikatilanteissa sekä muutoshallinta.

Enter Infra huolehtii pilvi-infrastruktuurin, palvelinsovellusten, käyttöjärjestelmien, virtuaalisten ja fyysisten palvelimien, levyjärjestelmien ja verkon aktiivilaitteiden, kuten palomuurien, kytkimien ja langattomien verkkojen ylläpidosta.

Yhdistettynä Enter Infra ja Enter Pääte -palvelut tarjoavat talousjohdolle ajantasaista tietoa organisaation laitteista, ohjelmistoista, taustajärjestelmistä ja -palveluista. Ajantasainen tilannekuva helpottaa IT-ympäristön kehittämistä sekä taloudellista varautumista — esimerkiksi elinkaarensa päässä olevan infrastruktuurin uusimiseen.

Palvelun toiminnan valvonta ja tuki

Enter Sensori
Enter Valvomo -logo

Liity Enter Optimi -palvelukokemuksen piiriin.