Enter Infra

Proaktivt underhåll och hantering av IT-infrastruktur

Enter Infra omfattar planering, utförande, kontinuerligt underhåll, optimal utveckling och förändringshantering av IT-infrastrukturer som stöder affärsverksamheten. Tjänsten tryggar en hög användbarhet av systemen och ger möjlighet till framförhållning i fråga om IT-investeringar.

Enter Infra

Grunden för IT-miljöernas tillförlitlighet är ett kontinuerligt underhåll av infrastrukturen.

Enter Infra ger mångsidigt stöd för lokala miljöer, datahallsmiljöer och moln- och hybridmiljöer. I tjänsten ingår proaktivt underhåll av mjuk- och hårdvara som ingår i IT-infrastrukturen, vilket utförs regelbundet av Enters experter, samt reaktivt stöd vid fel och förändringshantering.

Enter Infra sköter underhållet av molninfrastruktur, serverapplikationer, operativsystem, virtuella och fysiska servrar, disklagringssystem och aktiv nätverksutrustning, såsom brandväggar, routrar, switchar och trådlösa nätverk.

När Enter Infra och Enter Pääte slås samman får den ekonomiska ledningen tillgång till aktuell information om organisationens enheter, programvara, bakgrundssystem och -tjänster. En aktuell lägesbild gör det lättare att utveckla IT-miljön och förbereda sig ekonomiskt – exempelvis för att byta ut infrastruktur som nått slutet av sin livslängd.