Tietoa meistä

Menestyvä liiketoiminta tarvitsee strategisen IT-kumppanin

Toimiva IT-infrastruktuuri on digitalisoituvassa maailmassa elinehto. Ydinliiketoimintaa tukeva strateginen IT-kumppanuus luo ennen kaikkea pohjan vakaalle kasvulle. Tässä Enter voi auttaa; kokemuksemme asiakkaidemme menestystarinoiden tukemisesta yltää jo yli kahden vuosikymmenen taakse.

Teknologisen kehityksen myötä liiketoimintamallit kehittyvät nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ja palvelujen jatkuva saatavuus otetaan itsestäänselvyytenä. Tässä yhtälössä laadukkaan IT-arkkitehtuurin asema korostuu — juuri siksi me olemme olemassa. Enter suunnittelee, toteuttaa, ylläpitää ja tukee vaativimpiakin teknologiaratkaisuja. Filosofiamme on perustunut alusta asti aikaansa parempien IT-palvelujen tuottamiseen. Laitteet ja ratkaisut ovat muuttuneet vuosien varrella valtavasti, mutta sama asiakaspalveluhenki ja tahto uuden oppimiseen ovat pysyneet toimintamme perustana.

Meille IT on intohimo, elämäntapa, vahvuus – keino, jolla autamme asiakkaitamme menestymään

Miksi IT-palveluiden osto kannattaa?

Uskomme menestyvän strategian perustuvan ydinliiketoiminnan ympärille kasattuun sidosryhmäverkostoon. Huolellisesti valittu palveluntarjoaja tehostaa organisaation toimintaa erityisesti kriittisillä osa-alueilla. Digitaalisuuden jatkuvan lisääntymisen johdosta strateginen IT-kumppani kuuluukin olennaisena osana mitä useamman toimialan välttämättömyyksiin.    

Asiantuntevasti suunniteltu, toteutettu ja ylläpidetty tietotekninen ympäristö antaa henkilökunnallesi parhaat mahdolliset työvälineet onnistua. Vikasietoisessa ja tietoturvallisessa IT-järjestelmässä tuotantohäiriöt minimoituvat ja toiminnan jatkuvuus on taattu poikkeustilanteissakin.

Keitä me olemme?

Palava kiinnostus tietotekniikkaa kohtaan yhdisti Enterin perustajia jo nuorella iällä. Kiehtovasta harrastuksesta kehittyi ajan myötä ammatti ja oma yritys. Nyt jo yli kahdenkymmenenviiden toimintavuoden myötä kokeneen ydinryhmän ympärille on kasvanut laaja joukko tarkasti valittuja, monipuolisia asiantuntijoita. Loistavan asiakaspalvelun takaamiseksi Enterin yhteisössä on teknisen lahjakkuuden lisäksi tärkeää ymmärtää liiketoiminnan lainalaisuuksia ja ennen kaikkea ihmisyyttä.

Kiitosta kuuluu myös jakaa. Olemme kehittyneet vuosikymmenien varrella laadukkaaksi IT-palveluiden osaajaksi ennen kaikkea monipuolisen asiakaskuntamme ansiosta.

Keitä voimme auttaa?

Asiakkaitamme ovat kaiken kokoiset yritykset ja yhteisöt toimialasta riippumatta. Pitkän historiamme aikana olemme palvelleet suomalaista liiketoimintakenttää laidasta laitaan, myös useissa kansainvälisissä projekteissa. Asiakkuuksiimme kuuluu olennaisesti myös julkishallintoa – kaupunkeja, kuntia, liikelaitoksia, IT-palvelukeskuksia, oppilaitoksia ja yhteiskunnallisesti kriittisen infrastruktuurin toimijoita.

Miten autamme sinua?

Palvelumallimme pohjaa vahvasti luottamukseen ja syvälliseen asiakastuntemukseen: asioitte nimettyjen asiantuntijoiden sekä skaalautuvan tiimin kanssa koko sopimuksen ajan. Tutut ja luotettavat enteriläiset ovat vaivattomasti saavutettavissa, kun omat resurssinne tarvitsevat lisätukea.

Konsultoimme strategisissa IT-hankinnoissa, kriittisissä ongelmatilanteissa sekä järjestelmien käyttöönotoissa ja muutostilanteissa. Pidämme monipuoliset ja monimutkaisetkin IT-ympäristöt toiminnassa. Tarjoamme näkemyksiämme IT-teknologian kehityksestä tulevaisuuden hämärässä.

Kerromme mielellämme lisää. Ollaan yhteydessä!