Rekrytointi

Tule työskentelemään kanssamme

Et­sim­me En­te­rin jat­ku­vien pal­ve­lu­jen ja pro­jek­ti­toi­mi­tus­ten tii­miin ko­ke­nei­ta mo­nio­saa­jia, jot­ka tun­nis­ta­vat it­sen­sä seu­raa­vis­ta avain­sa­nois­ta: Microsoft, Citrix, VMware, Cisco, CheckPoint, pil­vi­tek­no­lo­giat, M365, Azu­re, Po­werS­hell, kor­kean käy­tet­tä­vyy­den ark­ki­teh­tuu­rit, hyb­ri­di­rat­kai­sut, mig­raa­tiot, au­to­maa­tiot ja ky­ber­tur­val­li­suus.

Meil­lä on luo­tet­ta­va työym­pä­ris­tö

Enteriltä löydät modernin ja joustavan työympäristön. Luotamme työntekijöidemme kykyyn tehdä itsenäisesti tehokasta tulosta ja fiksuja ratkaisuja – niin etänä, kuin toimistollakin. Inhimilliset arvot ovat meille tärkeitä; tukena on tiivis työyhteisö, hyvät edut ja loputon virta Wirvoitusjuomia.

Jous­ta­vas­ti toi­mis­tol­la ja etä­töis­sä

Työllistämme viitisenkymmentä ammattilaista pääasiallisesti Turussa ja Espoossa. Työnkuvamme luonteen vuoksi sinulla on mahdollisuus myös joustavaan etätyöskentelyyn. Huolehdimme asiakkaidemme IT-ympäristöistä ympäri Suomen, joten matkustusvalmius on tarpeellista. Tilannekohtaisesti osallistumme myös kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin ja konferensseihin.

Kasvua vastuullisessa roolissa

Jatkuva kehittyminen varmistuu Enterin tarjoamien koulutusmahdollisuuksien sekä työkaverien vuosikymmenien kokemuksen ja valmentavan otteen kautta. Enterillä on mahdollisuus kasvaa vastuullisissa asiantuntijarooleissa ja hyötyä vahvoista sidoksista teknologiapäämiestemme kuten Microsoftin tuotekehitystiimeihin.

Microsoft-sertifioinnit sekä muiden teknologiavalmistajien ja alustojen osaaminen katsotaan lisäeduksi. Arvostamme konsultoivaa otetta asiakastyössä ja kykyä hahmottaa laajoja IT-ratkaisukokonaisuuksia.

Avoimet työpaikat