Enter Valvomo

Tietoturvakeskus palveluna

Enter Valvomo seuraa IT-ympäristöäsi sekä reagoi poikkeaviin tapahtumiin, tietoturvallisuushavaintoihin ja hälytyksiin.

IT-ympäristön proaktiivinen valvontaratkaisu 

Enter Valvomo -palvelun avulla IT-ympäristösi ja sen kriittiset pisteet ovat aktiivisen valvonnan piirissä. Palvelu tukee niin paikallisia konesaliympäristöjä kuin pilvi- tai hybridiympäristöjäkin.

Enter Valvomo kytkeytyy Enter Sensori ja Enter Turva -palveluihin. Se sisältää asiakkaan sopimuksen mukaisen ja Enterin asiantuntijoiden suorittaman jatkuvan tai määräajoin suoritettavan valvonnan sekä reagoinnin havaintoihin ja hälytyksiin.

Sinä päätät valvonnan tason

Enter Sensori ja Enter Turva -palvelut mahdollistavat miltei rajoituksitta minkä tahansa järjestelmän, sovelluksen, prosessin tai tietoturvatapahtuman monitoroinnin ja havainnon välittämisen Enter Sensori -palveluun.

Kun organisaation toiminnan kannalta merkitykselliset valvontapisteet on määritelty, voit niiden kriittisyyden mukaan valita Jatkuvan valvonnan, määräajoin suoritettavan valvonnan tai Enter Mini Security Operations Center -palvelutason.

Asiakaskohtaisesti sovitettua valvontaa 

Toimintaympäristöjen, seurattavien kohteiden sekä niiden kriittisyyksien mukaan voi organisaatiosi valita sopivan laajuisen valvontapalvelun.

Jatkuva valvonta

Jatkuvassa valvonnassa Enterin asiantuntijat valvovat ja käsittelevät Enter Valvomoon välitettyjä havaintoja jatkuvasti koko sovittuna palveluaikana. Jatkuvaa valvontaa käytetään tyypillisesti liiketoimintakriittisten sovellusten, järjestelmien sekä verkko- ja sanomaliikenneyhteyksien saatavuuden ja käytettävyyden varmentamiseen.

Määräajoin suoritettava valvonta

Määräajoin suoritettavassa valvonnassa Enterin asiantuntijat tarkastavat ja käsittelevät Enter Valvomoon välitettyjä havaintoja säännöllisen prosessin mukaisesti – päivittäin tai viikoittain. Tähän palvelumalliin perustuu myös Enter Mini SOC.

Enter Mini SOC (Security Operations Center)

Enter Mini SOC on täysivaltaista ja laajaa SOC-palvelua kevyempi palveluvaihtoehto. Sen avulla organisaatiosi saa kustannustehokkaasti turvakseen SOC-palvelun ominaisuuksia, kuten tietoturvahavaintojen ja -hälytysten käsittelyn.

Enter Mini Security Operations Center vastaa pienen, mutta vaativan organisaation tietoturvatarpeeseen. Palvelun etuna on sen keveys ja taloudellisuus — samalla kuitenkin täyttäen useita tiukan tietoturvapolitiikan määritelmiä.

Enter Turva + Enter Valvomo = Enter Mini Security Operations Center

Liity Enter Optimi -palvelukokemuksen piiriin.