Enter Pääte

Päätelaitteiden ja sovellusten keskitettyä hallintaa ja ylläpitoa

Enter Pääte huolehtii organisaatiosi Windows- ja macOS-tietokoneiden, sekä Android- ja iOS mobiililaitteiden keskitetystä hallinnasta. Laitehallinnan lisäksi palvelu mahdollistaa kolmansien osapuolien Windows-työasemasovellusten ja niiden tietoturvapäivitysten hallinnoinnin.

Enter Pääte logo

Päätelaitteiden hallinta 

Enter Pääte mahdollistaa organisaation Windows- ja macOS-tietokoneiden sekä iOS- ja Android-mobiililaitteiden keskitetyn yhdenmukaistamisen ja hallinnan. Päätelaitteiden keskitetyn ylläpidon ja hallinnan lisäksi palvelu automatisoi päätelaiteinventaarion.  

Palvelu auttaa loppukäyttäjiä suorittamaan omatoimisen uuden laitteen käyttöönoton helposti sekä organisaation asetusten ja tietoturvamääritysten mukaisesti. Käyttöönottoon riittävät käyttäjän omat kirjautumistiedot ja vahva tunnistautuminen. 

Mikäli päätelaite katoaa, voidaan se palvelun avulla tyhjentää ja tehdä toimintakyvyttömäksi. Nopean vasteajan varmistamiseksi voi toimenpiteen suorittaa käyttäjä itse, organisaation pääkäyttäjä tai Enterin asiantuntija. 

Sovellusten hallinta 

Sovellusten hallinta huolehtii organisaation määrittelemien kolmansien osapuolten Windows-sovellusten (esim. Adobe Acrobat Reader, Autodesk AutoCAD tai VMware Workstation) ohjelmisto- ja tietoturvapäivitysten keskitetystä ja automatisoidusta ylläpidosta ja hallinnasta. 

Enter Päätteen avulla Windows-sovellusten ohjelmisto- ja tietoturvapäivitykset eivät ole käyttäjien vastuulla, vaan ne voidaan hoitaa automatisoidusti. 

Palvelu mahdollistaa myös ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksien ajoittamisen työajan ulkopuolelle, jolloin ne eivät häiritse organisaation tehokasta työaikaa. 

Enter Pääte

Palvelun toiminnan valvonta ja tuki

Liity Enter Optimi -palvelukokemuksen piiriin.