Enter Pääte

Centraliserad hantering och underhåll av terminaler och applikationer

Enter Pääte sköter den centraliserade hanteringen av din organisations Windows- och macOS-datorer samt mobila iOS- och Android-enheter. Utöver enhetshanteringen gör tjänsten det möjligt att administrera applikationer för Windows-datorer som levereras av tredje parter och IT-säkerhetsuppdateringarna till dem

Enter Pääte logo

Hantering av terminaler

Enter Pääte möjliggör centraliserad harmonisering av organisationens Windows- och macOS-datorer samt mobila iOS- och Android-enheter. Utöver det centraliserade underhållet och hanteringen av terminaler automatiserar tjänsten inventeringen av terminaler.

Tjänsten hjälper slutanvändarna att självständigt och enkelt ta i bruk nya enheter i enlighet med organisationens inställningar och definitioner för IT-säkerhet. Användarens egna inloggningsuppgifter och stark autentisering räcker för idrifttagningen.

Om en terminal skulle komma bort, kan den tömmas och tas ur funktion via tjänsten. För att säkerställa en kort svarstid kan detta göras av användaren själv, organisationens huvudanvändare eller en expert från Enter.

Applikationshantering

Applikationshanteringen sköter det centraliserade och automatiserade underhållet och hanteringen av programvaru- och IT-säkerhetsuppdateringar för tredje parters Windows-applikationer (t.ex. Adobe Acrobat Reader, Autodesk AutoCAD eller VMware Workstation) enligt vad som bestämts i organisationen.

Med hjälp av Enter Pääte ansvarar inte användarna för programvaru- och IT-säkerhetsuppdateringar i Windows-applikationer, utan dessa kan skötas automatiserat.

Tjänsten gör det också möjligt att schemalägga programvaru- och IT-säkerhetsuppdateringar utanför arbetstid, så att de inte orsakar störningar under organisationens effektiva arbetstid.