Yrkesinstitutet Prakticum

Prakticum sparar tid med Ruutuvihko

Prakticum, en svenskspråkig yrkesläroanstalt som erbjuder yrkesutbildning inom ett flertal branscher, hanterar nu sina användarkonton med hjälp av ENTER Ruutuvihko™. Målet var en smidigare och effektivare IT-avdelning och en modern IT-lösning där såväl studerande som personal har tillgång till effektiva verktyg.

Prakticum använder Ruutuvihko inom såväl undervisning som administration. ENTER Ruutuvihko synkroniserar användarkonton och grupper mellan Prakticums HR-system, Primus och Active Directory (AD). Ruutuvihko innebär en smidig hantering av samtliga dessa användarkonton.

– Det är numera studiebyrån som har hand om användarkonton för våra studerande, detta då det är byrån som bäst känner till deras verklighet. Studiebyrån registrerar nya studerande i Wilma, och Ruutuvihko synkroniserar sedan automatiskt deras användarkonton med övriga system. Hela processen är oerhört smidig och vi slipper helt manuell hantering av användarkonton, berättar Nico Holm, systemadministratör på Prakticum.

Prakticum har kontor i Helsingfors och Borgå. Skolan har ca 1 200 aktiva studerande, men totalt har man ca 1 600 användarkonton att hantera när man räknar in tillfälligt frånvarande studerande. Personalstyrkan uppgår till ca 150.

– Ruutuvihko ger smått obegripliga tidsbesparingar. Förut hanterades användarkonton manuellt av IT-avdelningen. Detta omfattade allt från återställande av lösenord till registrering av nya konton. Verkligheten inom utbildningsväsendet är att studerande kommer och går, vilket innebär ett aldrig sinande flöde av konton att hantera. Allt detta kan enkelt automatiseras med Ruutuvihko. Nu har IT-teamet tid för viktigare uppgifter och systemutveckling, konstaterar Prakticums IT-direktör Olli Zha glatt.

Samarbete mellan experter

Samarbetet mellan Prakticums IT-team och Enter har burit frukt. Både Zha och Holm berömmer Enter som en effektiv och kommunikativ samarbetspartner.

– Enter är en utmärkt sparringpartner och har en fantastisk förmåga att utmana oss att vidareutveckla våra system. Vi får inspiration för nya idéer av våra lärares önskemål och behov och kan alltid diskutera nya lösningar med experterna hos Enter. Båda parterna har gedigna kunskaper om datasystem och en liknande syn på effektivitet, bedömer Zha.

För Zha är ENTER Ruutuvihko ett viktigt hjälpmedel för alla läroanstalter.

– För oss har Enter varit till stor hjälp då Enter även har omfattande expertis inom Primus och Wilma, två av undervisningssektorns viktigaste IT-lösningar. Även om vårt IT-team kan arbeta självständigt med IT-utveckling är det alltid nyttigt att kunna dryfta saker och ting med externa experter. Utöver automation har Enter även kunnat bidra med expertis inom infrastrukturlösningar, datasäkerhet och identitetshantering – och inte enbart inom ramarna för Ruutuvihko. Vi talar helt enkelt samma språk som Enter. Vi har samma syn på vad vår organisation behöver, sammanfattar Zha.

Ta din IT-infrastruktur till nästa nivå.

Inom Borgå stads skolväsen har man tagit systemet för identitetshantering till en ny nivå

Read more