Borgå stad

Inom Borgå stads skolväsen har man tagit systemet för identitetshantering till en ny nivå

Borgå stads utbildningstjänster har på många sätt varit en pionjär vad gäller tjänsten Ruutuvihko. För cirka fem år var man först i Finland med att införa systemet Ruutuvihko, och man gjorde användar- och gruppobjekt av Primus-databasen. Att skräddarsy systemet till en fungerande helhet har krävt många redigeringar och djärva försök. Idag används Ruutuvihkos alla olika moduler, av vilka några är unika, till exempel en funktion för att främja ett minskat matsvinn.

”Vi har använt tjänsten Ruutuvihko inom både det finskspråkiga och svenskspråkiga skolväsendet i Borgå. Tack vare tjänsten har alla elever och lärare alltid aktuella O365-koder. Systemet hämtar automatiskt elevgrupperna från Wilma och erbjuder elever och lärare möjlighet att utnyttja en digital inlärningsmiljö.

De förändrade studiemetoderna har även krävt en kontinuerlig förändring av skolväsendet. Hos oss i Borgå skapar lärarna team i Teams och skickar uppgiftsmodeller och filer till eleverna i digitala inlärningsmiljöer, varpå eleverna returnerar de gjorda uppgifterna till lärarna på samma sätt.

Ruutuvihko möjliggör många olika saker, men för slutanvändaren syns dess smidiga funktion inte på något sätt i praktiken. Vår tvåspråkiga organisation är stor, vi har tusentals elever och flera hundra lärare. Det är viktigt att IDM-systemet, det vill säga systemet för identitetshantering, automatiskt omhanterar alla koder och synkroniserandet av information.

Den mest betydande fördelen är naturligtvis att vi sparar tid när informationen automatiskt överförs till alla system vi använder. En annan fördel är användarvänligheten. Ruutuvihko gör det möjligt för lärarna att enklare kunna sköta sitt eget arbete. Det är viktigt att varken lärare eller elever behöver grubbla över sådant som inte hör till deras eget kunnande.

Under alla år har samarbetet med Enter löpt utmärkt. Eftersom vi var den första organisationen som började använda tjänsten Ruutuvihko har vi också under resans gång haft många frågor som vi har varit tvungna att hitta ett svar på. Systemet har utvecklats mycket under årens lopp.

Inom Enter har man alltid hanterat våra ärenden på ett lösningsorienterat och serviceinriktat sätt. Jag anser att kommunikationen har varit smidig och vi får alltid hjälp av en expert när situationen det kräver. Ett automatiskt system för identitetshantering med alla tillhörande funktioner gör det möjligt för oss att fokusera på arbetet.”

– Olli Aho, ambulerande lärare i datateknik och media

Borgå stads finskspråkiga utbildningstjänster

Vill du veta mer om våra lösningar?

Ruutuvihko gör det enklare att använda molntjänster i Helsingfors stads skolor

Läs mer