Helsingfors stad

Ruutuvihko gör det enklare att använda molntjänster i Helsingfors stads skolor

Ett av Enters största projekt ifjol slutfördes i december, när man införde tjänsten Ruutuvihko i den grundläggande utbildningen och gymnasierna inom Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektor. För lärarna innebär detta förenklat arbete och tidsbesparing samtidigt som undervisningen genomförs på ett modernt sätt med hjälp av molntjänster.

”Målet med vårt projekt var att integrera elevgrupperna i alla Helsingfors stads grundskolor och gymnasier i en molntjänst som stöd för undervisningsarbetet. Detta betyder över hundra skolor, där det sammanlagt finns många tiotusentals elever.

Med hjälp av tjänsten Ruutuvihko kan vi minska den mängd arbete som görs för hand och automatisera överförandet av uppgifter från Primus-data till de molntjänster staden tillhandahåller. Lärarna kan nu enkelt i Wilma välja de molntjänster gruppen behöver i Google och Microsoft O365. Detta kan göras med endast några klick. Nu kan man enkelt skapa grupper, eftersom elevuppgifterna uppdateras i realtid i systemet.

Vi inledde projektet med Enter på våren 2019 och systemet infördes i december samma år. För närvarande följer vi upp hur införandet av tjänsten framskrider samt informerar och handleder vid behov. Lärarna har börjat använda tjänsten vid byte av period när nya grupper bildas i början av en kurs. Verksamhetskulturerna i de olika skolorna varierar, vilket innebär att skolorna börjar använda tjänsten i sin egen takt. Vår uppgift är att stötta lärarna när de börjar använda verktygen i sitt arbete.

Huvudtanken var att förbättra inloggningsupplevelsen och göra det enklare att skapa undervisningsgrupper. För lärare erbjuder Ruutuvihko ett enkelt verktyg för att skapa undervisningsgrupper i Wilma, till exempel för arbetsutrymmet Teams eller Google Classroom. Detta är en märkbar fördel särskilt för ämneslärare, eftersom de kontinuerligt har nya undervisningsgrupper som byts enligt period. Läraren sparar tid när de snabbt och enkelt kan skapa grupper i systemet.

”Samarbetet med Enter löpte smidigt från allra första början. Enter hade helt klart expertkännedom om möjligheterna med Microsoft-teknologierna. Dessutom värdesätter vi Enters omsorgsfullt utförda dokumentering. Det har varit enkelt att kommunicera med Enter och vi har fått hjälp i akuta frågor. Projekten med Enter fortsätter i god anda.”

Helsingfors stad, fostrans- och utbildningssektorn, ICT-utvecklingstjänster

Vill du veta mer om våra lösningar?

Inom Borgå stads skolväsen har man tagit systemet för identitetshantering till en ny nivå

Läs mer