Enter Optimi ute nu

Strategisk helhetsservice för IT-verksamheten

Enter Optimi är en ny servicehelhet för hantering och optimering av IT-miljöer. Lösningen som utgår från kundens affärsverksamhet betjänar organisationens strategiska behov kundspecifikt och tryggar verksamhetens kontinuitet. Den optimerade helheten fungerar som organisationens egen, effektiva IT-avdelning. Den bygger på bästa praxis, som Enter finslipat under sina mer än 25 år i branschen.

Enter SystemSolutions Oy lanserar en servicehelhet som erbjuder IT-tjänster på storföretagsnivå, skalade till mindre organisationer.

Som kund hos oss får du tillgång till kontinuerlig IT-utveckling enligt Enter Optimis verksamhetsmodell även när du bara skaffar en av tjänsterna i paketet:

  • Enter Turva skyddar enheter och system mot IT-säkerhetshot.
  • Enter Varma säkerställer affärsverksamhetens kontinuitet också vid kriser.
  • Enter Hallinta sköter underhållet och livscykelhanteringen av IT-miljön.
  • Enter Tuki betjänar användarna vid störningar och förändringar samt med rådgivning.
  • Enter Sensori ger en överblick av IT-miljön och förebygger problematiska situationer.
  • Enter Valvomo reagerar utan dröjsmål på avvikande händelser, observationer avseende IT-säkerheten och larm.
  • Enter Ruutuvihko automatiserar hanteringen av användarlösen och behörigheter.
  • Enter Arkistointi automatiserar arkiveringen av dokument och metadata.

Enter Optimi

Läs mer

Mer information: