Norra Haga samskola

En automatisk synkronisering av elevuppgifterna är ett stöd i Norra Haga samskolas vardag

För cirka två år sedan upplevde man i Norra Haga samskola en situation, där programvaran för elevhantering i den privata avtalsskolan måste förnyas i rask takt. Skolan letade efter någon som kunde förverkliga detta och utsåg Enter till samarbetspartner på basis av företagets kompetens. I skolan infördes applikationen Ruutuvihko för att automatiskt synkronisera elevuppgifterna. Med hjälp av Ruutuvihko kan man enkelt skapa användarkoder i molntjänster samt de i Primus fastställda grupperna i Microsoft Teams och Google Classroom.

PHYK är en skolhelhet med cirka 850 elever som består av ett högstadium och gymnasium, grundat år 1956. I högstadiet finns, utöver den allmänna linjen, även idrotts- och matematikinriktade studielinjer. Gymnasiet är utöver ett allmänt gymnasium även ett riksomfattande idrottsgymnasium, där tävlingsidrottare och idrottsutövare kan genomföra gymnasiestudier och samtidigt fokusera på att utvecklas inom sin egen idrottsgren.

– Även om PHYK fungerar som en självständig läroinrättning har vi ett nära samarbete med till exempel Helsingfors stads undervisningsväsen. I egenskap av en privatskola ska vi dock inom skolan sköta om ekonomiförvaltningen, elevadministrationen och elevvården samt andra funktioner, vilket ställer strikta krav på systemens tillförlitlighet och funktionsduglighet. Användarna ska ha rätta roller och behörigheter för att alla vardagliga funktioner ska löpa störningsfritt, berättar Norra Haga samskolas Sami Auersalmi.

Allt man behöver med egna användarkoder

Enligt Auersalmi fanns det ett tydligt behov av en ny användarautomation för elevadministrationssystemet.

– Våra tidigare system har varit en varierande kombination av olika programdelar, som har känts lite som hemmagjorda. Nu, när allt är standardiserat och tydligt, är det enkelt att använda systemet. Ur användarnas perspektiv fungerar allting smidigt. När eleverna loggar in med sina egna koder får de tillgång till nödvändiga arbetsplattformar och lärarna kan fokusera på sitt eget arbete, säger han tacksamt.

I PHYK har man varit mycket nöjd med hur systemet fungerar och med samarbetet med Enter.

Enter Ruutuvihko™ gör användaradministrationen snabbare och enklare

Read more

– Jag rekommenderar varmt Enter som samarbetspartner till alla skolor och läroinrättningar i anslutning till att automationen av elevadministrationssystemen förnyas. Med Enter sköts allting snabbt och enkelt. Systemet fungerar klanderfritt och vi får alltid vid behov snabb service från Enter, säger Auersalmi.

Smidig övergång till distansstudier

Den distansundervisningsperiod som orsakades av coronaviruset på våren höjde alla skolors krav på undervisningssystem och möjligheterna att använda dem på distans.

– Distansundervisningen har inte medfört stora problem i vår skola, eftersom elevadministrationen och de applikationer som används i undervisningen har fungerat bra tack vare automationen Ruutuvihko, och alla hade redan erfarenhet av att utnyttja sina egna användarkoder i studierna och undervisningen, berättar Auersalmi.

– Det bästa med Enter är absolut deras expertis och förståelse för elevadministrationssystem. Ur vår synvinkel har allt löpt problemfritt när Enter har lotsat oss vidare, tillägger han.

Vill du veta mer om möjligheterna med Ruutuvihko?

Ämnet hör samman med

Trikolori

Helsingfors fransk-finska skola

Read more