Trikolori

Helsingfors fransk-finska skola

Skolvärldens hjältar övergick smidigt till distansundervisning

Helsingfors fransk-finska skola valde Enters lösning när man ville förnya skolans informationshantering. Värdet på applikationen Ruutuvihko och plattformen O365 synliggjordes på våren 2020, när skolarbetet under överraskande förhållanden övergick till att ske på distans.

Helsingfors fransk-finska skola HRSK är statens språkskola, vilket gör skolan till ett annorlunda organ, jämfört med kommunernas läroinrättningar. I Helsingfors finns tre språkskolor som alla använder ICT-tjänster producerade av statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

– Skolans ställning, som innebär att den underlyder statsförvaltningen, orsakar många specialbehov vad gäller datatekniska lösningar och utvecklandet av dessa. Man har till exempel varit tvungen att i systemen lösa hur man definierar en elev, när han eller hon inte kan klassas som en statsanställd, berättar Kari Kivinen, rektor för HRSK.

Ruutuvihko en lösning för datahantering

För drygt ett år sedan ville man i HRSK automatisera datahanteringen av hela enhetsskolans undervisning i molntjänster.

– Efter långvariga förhandlingar valde vi applikationen Ruutuvihko från Enter, och en O365-plattform utarbetades för lärarna och eleverna. På sommaren 2019 hade alla elever och grupper införts i molntjänsten och lärarna kunde kommunicera och ge uppgifter via plattformen Teams i O365. Dessutom utbildades personalen i att använda systemet, för att vi skulle kunna dra nytta av applikationen på bästa möjliga sätt, beskriver Kivinen.

Enter tar hand om gränssnitten

Kivinen såg Enters roll som mycket viktig när man sammanförde Valtoris IT-lösningar med andra applikationer.

– I projektet sammanfördes Microsofts plattform, Valtoris teknik och Primus databaser till en naturlig helhet. Enter har tagit hand om Wilmas och Primus gränssnitt för Valtoris tjänster, berättar han.

Med hjälp av Ruutuvihko sker inlärningsmiljöns datahantering enkelt från databasen Primus till molntjänsterna.

– När informationen automatiskt uppdateras till molntjänsterna kan vi spara arbetstimmar. Å andra sidan är undervisningen och inlärningen inte längre bundna till klassrum, eftersom var och en till exempel hemifrån kan logga in i systemet med sina egna koder, tillägger Kivinen.

Applikationerna till hjälp även i en krissituation

På våren 2020, precis innan den isolering som coronaviruset orsakade, utsattes skolans datasystem bokstavligen för ett eldprov, när en förödande brand orsakade skador i nästan alla skolans utrymmen. Man kunde lyckligtvis undvika personskador, men eleverna och lärarna var tvungna att övergå till distansundervisning i början av mars.

Enter Ruutuvihko™ gör användaradministrationen snabbare och enklare

Läs mer

– Vår utmanande situation förde även med sig något positivt. Vi hade redan i ungefär ett år använt Ruutuvihko och plattformen O365, vilket gjorde det möjligt att från första början övergå till distansarbete och studierna kunde fortsätta. I våra tillfälliga lokaler kunde vi till och med genomföra studentskrivningarna, som började direkt veckan efter att röjningsarbetena efter branden först inleddes, påpekar Kivinen.

Verktyg och kunnande för distansundervisning

När coronapandemin stängde alla skolor i Finland hade HRSK redan lärt sig tillvägagångssätten vid distansarbete och undervisningen fortsatte med full effekt.

– Både eleverna och lärarna hade en klar bild av situationen och våra system fungerade oklanderligt. Eleverna var vana vid distansundervisningen och lärarna klarade galant av sin uppgift. Motgångar och förändringar ledde inte till att inlärningen stannade upp, utan vi anpassade oss snabbt och i god gemensam anda till nya tillvägagångssätt och tekniker, säger en nöjd Kivinen.

Skolan har klarat sig igenom en utmanande vår och står nu inför reparationsarbeten och byggandet av fler utrymmen.

– Ett välfungerande IT-system och datahantering i realtid möjliggör i skolvärlden för sin del att inlärningen även i fortsättningen kan ske var som helst, oberoende av plats. Tack vare applikationerna har man även kunnat stödja skolans gemenskap under isoleringen. Kanalerna fungerar utmärkt både vad gäller undervisning och kommunikation, säger Kivinen glatt.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Pohjois-Haagan yhteiskoulu

En automatisk synkronisering av elevuppgifterna är ett stöd i Norra Haga samskolas vardag

Läs mer