Ruutuvihko

Enter Ruutuvihko™ gör användaradministrationen snabbare och enklare

Ruutuvihko är en lösning som automatiserar uppgifterna i skolförvaltningens datasystem till att användas i molntjänster och den lokala IT-miljön.

Enters produktfamilj Ruutuvihko erbjuder heltäckande integrationslösningar för automatisering av HR- och elevdatasystemens informationsflöde till molntjänster och den lokala IT-miljön. Ruutuvihko hjälper såväl skolvärlden, den offentliga förvaltningen som företag.

De mest centrala fördelarna med systemet är:

  • Hantering av användarinformation under hela livscykeln
  • Automatisk datahantering mellan system
  • Sparar tid vid administrationen av användarinformation

Tid är människans viktigaste resurs

Ruutuvihko är välkänt i Finland. Ruutuvihko, som på bara några år har nått stor framgång, löser ett verkligt problem: det strömlinjeformar hanteringen av tredje parts användarinformation genom att automatiskt integrera den i molntjänster. Till följd av detta är organisationens identitetsadministration centralt hanterad under hela sin livscykel. Som en extra fördel till att registren hålls aktuella minskar även administrationen och man sparar tid för mer värdefulla objekt.

En tjänst som kontinuerligt utvecklas

Ruutuvihko har utarbetats utgående från kundernas individuella behov och utvecklas fortfarande enligt samma grunder. Microsoft Teams-integrationen möjliggjorde en av de senaste egenskaperna i skolorna. Den gör det enklare att överföra digitala provresultat tillbaka till elevdatasystemet. En användbarhet som inte belastar användarna och arbetet med att lösa aktuella problem har utgjort kärnan i Ruutuvihko från allra första början.

Ruutuvihko underlättar lärarnas arbete

Automationen minskar det manuella arbetet och sparar tid. Informationen är aktuell och korrekt. För lärarna skapas färdiga grupper och elever: Lärarna behöver inte fundera över vilka elever som finns i vilken årsklass, eller skapa koder för eleverna.

Skolvärldens hjältar övergick smidigt till distansundervisning

Read more

Enter Ruutuvihko ändrar Primus bedömningskort till grupper som kan användas i molntjänster (Office 365, G Suite for Education), med vilka man bland annat kan göra bedömningar, bevilja behörigheter, dela material och skicka e-post.

Med hjälp av automatiska grupper kan läraren enkelt skapa en digital inlärningsplattform för den egna klassen eller för en grupp med valfritt ämne.

Ruutuvihko förenklar dataadministrationsarbetet

Enter Ruutuvihko skapar automatiskt användarkoder och användarens uppgifter från elevdatasystemet. Elevens namn, skola, årsklass, kurs och övriga uppgifter synkroniseras i den lokala förteckningen och i molntjänsten. Detta underlättar märkbart till exempel skolstarten på hösten och minskar mängden material som måste inmatas manuellt.

Lösningen inkluderar även funktioner från byte av lösenord via Wilma till påminnelser om att lösenordet snart löper ut.

Mer information

Du kan läsa om vår Ruutuvihko-lösningsportfölj på vår webbplats i avsnittet Referenser

Skolornas succéprodukt har nu vidareutvecklats även enligt behoven på HR-avdelningar inom den offentliga förvaltningen och företag.

Hur kan vi hjälpa?

Ruutuvihko är ett verktyg som sparar tid i läroinrättningar

Read more