Enter Ruutuvihko

Intelligent automatisering av informationsbehandling

Enter Ruutuvihko eliminerar det manuella arbetet i livscykelhanteringen och underhållet av användarlösen. Den säkerställer att användarna har rätt åtkomst- och användarbehörigheter och förbättrar din organisations IT-säkerhet. Tjänsten har stöd för både lokala miljöer och molnmiljöer.

Centraliserad identitets- och åtkomsthantering

Den centraliserade identitets- och åtkomsthanteringen säkerställer att utvalda användare har åtkomst- och användarbehörigheter till system och data i enlighet med sina roller. Förutom att stärka IT-säkerheten eliminerar Enter Ruutuvihko-tjänsten för automatisering av användarlösen en betydande del av det manuella arbetet och effektiviserar på så sätt livscykelhanteringen och underhållet av användarlösen. Data lagras och underhålls bara en gång, och nödvändiga data överförs automatiskt till andra system.

 • Komplett livscykelhantering för användarlösen (skapande av användarlösen, förändringar, stängning och radering) enligt en dokumenterad process.
 • Den centraliserade identitets- och åtkomsthanteringen förbättrar IT-säkerheten genom att eliminera fel på grund av manuellt arbete.

Hundratusentals användarlösen som hanteras automatiskt

Enter Ruutuvihko är en effektiv integrations- och automatiseringstjänst för hanteringen av användarlösen och -behörigheter. Tjänsten lämpar sig för alla organisationer oavsett storlek, bransch, de IT-system som används eller antalet användarlösen och dokument som hanteras. Enter Ruutuvihko anpassas alltid till kundens system, arbetssätt och processer och den standardiserade implementeringen är en lätt och snabb process.

Från företag till social- och hälsovård

Den första kundimplementeringen av Enter Ruutuvihko gjordes redan år 2016. Tjänsten har ända sedan starten utvecklats aktivt genom att lösa kundernas individuella behov och utmaningar. Våra experter har gedigen erfarenhet och kompetens när det handlar om att lösa krav i olika branscher och ibland även oväntade integrationer.

Tiotals genomförda integrationer

Enter har genomfört ett brett urval av olika gränssnitts- och integrationslösningar i många vanliga system. Enter Ruutuvihko-tjänstens automatiseringsegenskaper kommer fram bäst just i invecklade IT- och affärsmiljöer. På bilden intill ser du några integrationslösningar som vi genomfört – du kan också föreslå ett genomförande som passar din organisation.

Standardiserad implementering

Färdiga implementeringslösningar för företag, offentlig förvaltning och läroanstalter. Utöver Ruutuvihko-rapporteringsmodulen innehåller startpaketet för Enter Ruutuvihko som standard också stöd för vanliga HR-, ERP- och elevdatasystem samt Microsofts och Googles molntjänster.

Tjänsten Enter Ruutuvihko

1

Enkel att använda

 • Utvecklad i samarbete med kunderna.
 • Standardiserad implementerings- och drifttjänst.
 • Automatiserar datahanteringen mellan system.
 • Eliminerar manuellt arbete och fel.
 • Kräver inte att man lär sig ett nytt system.
2

Hög datasäkerhet

 • Definierade och dokumenterade processer.
 • Komplett livscykelhantering för användarlösen.
 • Krypterad dataöverföring mellan system.
 • Finsk datahallsmiljö med hög tillgänglighet (ISO 27001).
 • Moderna molnteknologier för skydd och övervakning.

Övervakning av tjänstens funktion och stöd

Anslut dig till Enter Optimis serviceupplevelse.

  Tecknad Ruutuvihko-serie

  Läs mer