Enter Tuki

Individuell experthjälp

Enter Tuki erbjuder lättillgängligt och sakkunnigt stöd vid problem som organisationens egen IT-avdelning eller slutanvändaren inte kan lösa.

Enter Tuki ingår i helhetsservicen Enter Optimi. Via tjänsten når du lätt en kunnig expert som hjälper och guidar dig och som raskt löser även de svåraste IT-problemen. Vi samordnar också förändringshanteringen och åtgärdandet av störningssituationer.

Råd och stöd för både slutanvändarna och experterna

I Enter Tuki ingår vår lättillgängliga och sakkunniga Service Desk. Experterna här kan vägleda och hjälpa kundorganisationens egna slutanvändare. Vid behov vägleder vi även en tredje parts IT-experter enligt kundens önskemål. Service Desk kan lösa många slags servicebegäranden, oavsett om de gäller vägledning i användningen, molntjänster, servrar, nätverksenheter, uppkopplingar eller exempelvis programvara.

Service Desk betjänar slutanvändarna tydligt och begripligt – oavsett hur tekniskt problemet är. Service Desk kan också vägleda användarna i användningen av organisationens applikationer. Mer omfattande introduktioner och utbildningar avtalas från fall till fall.

För IT-experterna är Service Desk en värdefull extrahjälp och utökad databas. Tjänsten kan anpassas till organisationens behov. Kundens egen IT-avdelning kan sköta stödet på plats och Enters expert servrarna, inklusive underhållet och användaradministrationen. Vid oväntade problem får kundens IT-experter hjälp från Service Desk precis på samma sätt som slutanvändarna.

Hantering av förändringsbegäranden

Enter Tukis experter tar emot och sköter förändringsbegäranden inom IT-verksamheten, såsom ändringar av användarkonton, registerbehörigheter och Teams-grupper samt av prestandakapaciteter och applikationsversioner.

Enter Tuki är också ett centraliserat informationsställe för organisationens personal vid större förändringsprojekt – till exempel versionsbyten av tjänster och datamigrationer.

Samordning av åtgärdande av störningssituationer

Speciellt i miljöer med flera leverantörer behövs en förmåga att uppfatta, hantera och samordna olika störningssituationer och incidenter som dessa orsakar. Vid felsituationer – speciellt om felet berör flera aktörer – spelar en aktiv och precis kommunikation mellan parterna en stor roll. Enter Tuki hjälper såväl vid mindre, tydligt avgränsade störningssituationer som vid komplicerade och omfattande störningssituationer.

Referenser

Ruutuvihko

Ruutuvihko –

Dataadministrationslösning som lärare uppskattar

Ruutuvihko är en lösning som automatiserar uppgifterna i undervisningens datasystem till molntjänster och den lokala IT-miljön.

Läs mer

Borgå stad

Inom Borgå stads skolväsen har man tagit systemet för identitetshantering till en ny nivå

Borgå stads utbildningstjänster har på många sätt varit en pionjär vad gäller tjänsten Ruutuvihko. För cirka fem år var man först i Finland med att införa systemet Ruutuvihko, och man gjorde användar- och gruppobjekt av Primus-databasen. Att skräddarsy systemet till en fungerande helhet har krävt många redigeringar och djärva försök. Idag används Ruutuvihkos alla olika moduler, av vilka några är unika, till exempel en funktion för att främja ett minskat matsvinn.

Läs mer

Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Norra Haga samskola

En automatisk synkronisering av elevuppgifterna är ett stöd i Norra Haga samskolas vardag

För cirka två år sedan upplevde man i Norra Haga samskola en situation, där programvaran för elevhantering i den privata avtalsskolan måste förnyas i rask takt. Skolan letade efter någon som kunde förverkliga detta och utsåg Enter till samarbetspartner på basis av företagets kompetens. I skolan infördes applikationen Ruutuvihko för att automatiskt synkronisera elevuppgifterna. Med hjälp av Ruutuvihko kan man enkelt skapa användarkoder i molntjänster samt de i Primus fastställda grupperna i Microsoft Teams och Google Classroom.

Läs mer

Kassaholvin ovi

Kaso Oy

Kaso Oy värdesätter behändiga underhållstjänster

Kaso Oy, som har specialiserat sig på kassaskåp, brandskyddsskåp samt säkerhetsdörrar, har över 75 års erfarenhet vad gäller skydd av egendom och information. Den framgångsrika finska tillväxtsagan har byggts upp med yrkeskunskap och fokus på kunderna. Enter har stött Kasos tillväxt genom att ta hand om företagets IT-lösningar.

Läs mer

Anslut dig till Enter Optimis serviceupplevelse.