Kaso Oy

Kaso Oy värdesätter behändiga underhållstjänster

Kaso Oy, som har specialiserat sig på kassaskåp, brandskyddsskåp samt säkerhetsdörrar, har över 75 års erfarenhet vad gäller skydd av egendom och information. Den framgångsrika finska tillväxtsagan har byggts upp med yrkeskunskap och fokus på kunderna. Enter har stött Kasos tillväxt genom att ta hand om företagets IT-lösningar.

– Vi har samarbetat med Enter i över åtta år. Vi ville koncentrera oss på vår kärnverksamhet och har därför utkontrakterat alla våra IT-funktioner till Enter. Enter tar hand om stödtjänsterna samt systemens funktionalitet och säkerhet, berättar Kaso Oy:s verkställande direktör Risto Palkama.

Smidigt Microsoft NAV-projekt

När Kaso för några år sedan införskaffade ett nytt Microsoft NAV-affärssystem planerade Enter samtidigt en övergripande IT-arkitektur och installerade nödvändiga fjärranslutningar. Enter hade under projektets alla skeden ett nära samarbete med Mavisystems som levererade NAV.

– Ur vår synvinkel löpte projektet verkligt smidigt. Enter hade självständigt kontakt med Mavisystems, vilket underlättade vårt arbete betydligt. Vi behövde inte i onödan fungera som mellanhand, säger Palkama tacksamt.

Ett system säkerställer aktuell information

Hos Kaso täcker ett system allt; försäljning, produktion, inköp, leveranser, underhåll och ekonomiförvaltning.

– Våra processer är nu effektiva, eftersom all information finns på ett och samma ställe. Samtidigt sparar vi ett betydande antal mantimmar. Även rapporteringen är märkbart mer heltäckande då informationen hela tiden hålls aktuell. Dessutom är det mycket enklare att underhålla endast ett system, förtydligar han.

Underhållsltjänster som sparar tid

Enter tar hand om Kasos IT-lösningar som en helhet enligt principen för nyckelfärdig leverans. Systemen utvecklas efter behov och på de årliga mötena går man igenom observerade utvecklingsönskemål. Dessutom gör man varje månad stödbesök.

– Underhållstjänsterna var för oss ett behändigt val. Vi uppskattar verkligen den service vi får från Enter. De kan diskutera med oss på ett begripligt sätt, även om vi själva inte är IT-experter. Enter ser till att våra system fungerar och är säkra samt tar också sitt ansvar för vederbörlig rapportering, säger Palkama.

Vill du veta mer om våra lösningar?