Enter Tuki

Individuell experthjälp

Enter Tuki erbjuder lättillgängligt och sakkunnigt stöd vid problem som organisationens egen IT-avdelning eller slutanvändaren inte kan lösa.

Enter Tuki ingår i helhetsservicen Enter Optimi. Via tjänsten når du lätt en kunnig expert som hjälper och guidar dig och som raskt löser även de svåraste IT-problemen. Vi samordnar också förändringshanteringen och åtgärdandet av störningssituationer.

Råd och stöd för både slutanvändarna och experterna

I Enter Tuki ingår vår lättillgängliga och sakkunniga Service Desk. Experterna här kan vägleda och hjälpa kundorganisationens egna slutanvändare. Vid behov vägleder vi även en tredje parts IT-experter enligt kundens önskemål. Service Desk kan lösa många slags servicebegäranden, oavsett om de gäller vägledning i användningen, molntjänster, servrar, nätverksenheter, uppkopplingar eller exempelvis programvara.

Service Desk betjänar slutanvändarna tydligt och begripligt – oavsett hur tekniskt problemet är. Service Desk kan också vägleda användarna i användningen av organisationens applikationer. Mer omfattande introduktioner och utbildningar avtalas från fall till fall.

För IT-experterna är Service Desk en värdefull extrahjälp och utökad databas. Tjänsten kan anpassas till organisationens behov. Kundens egen IT-avdelning kan sköta stödet på plats och Enters expert servrarna, inklusive underhållet och användaradministrationen. Vid oväntade problem får kundens IT-experter hjälp från Service Desk precis på samma sätt som slutanvändarna.

Hantering av förändringsbegäranden

Enter Tukis experter tar emot och sköter förändringsbegäranden inom IT-verksamheten, såsom ändringar av användarkonton, registerbehörigheter och Teams-grupper samt av prestandakapaciteter och applikationsversioner.

Enter Tuki är också ett centraliserat informationsställe för organisationens personal vid större förändringsprojekt – till exempel versionsbyten av tjänster och datamigrationer.

Samordning av åtgärdande av störningssituationer

Speciellt i miljöer med flera leverantörer behövs en förmåga att uppfatta, hantera och samordna olika störningssituationer och incidenter som dessa orsakar. Vid felsituationer – speciellt om felet berör flera aktörer – spelar en aktiv och precis kommunikation mellan parterna en stor roll. Enter Tuki hjälper såväl vid mindre, tydligt avgränsade störningssituationer som vid komplicerade och omfattande störningssituationer.

Referenser

Trikolori

Helsingfors fransk-finska skola

Skolvärldens hjältar övergick smidigt till distansundervisning

Helsingfors fransk-finska skola valde Enters lösning när man ville förnya skolans informationshantering. Värdet på applikationen Ruutuvihko och plattformen O365 synliggjordes på våren 2020, när skolarbetet under överraskande förhållanden övergick till att ske på distans.

Läs mer

Helsingfors stad

Ruutuvihko gör det enklare att använda molntjänster i Helsingfors stads skolor

Ett av Enters största projekt ifjol slutfördes i december, när man införde tjänsten Ruutuvihko i den grundläggande utbildningen och gymnasierna inom Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektor. För lärarna innebär detta förenklat arbete och tidsbesparing samtidigt som undervisningen genomförs på ett modernt sätt med hjälp av molntjänster.

Läs mer

Bo LKV kangaskassi

Bo LKV

Enter är en övergripande utvecklingspartner till Bo LKV

Fastighetsförmedlingen Bo LKV, som satsar starkt på visualitet och goda kundupplevelser, har sedan verksamheten inleddes samarbetat med Enter. Enter ansvarar på ett övergripande sätt för Bo LKV:s IT-lösningar på hela koncernnivån.

Läs mer

Öppen ansökan

Öppen ansökan

Vill du jobba hos Enter? Vi söker kontinuerligt efter nya experter på Microsoft-teknologier till vårt serviceteam. Se ansökningsanvisningarna nedan.

Läs mer

Anslut dig till Enter Optimis serviceupplevelse.