Pargas stad

Pargas skyddad av brandvägg

”Pargas är en unik skärgårdsstad. Till staden hör en stor del av området i Skärgårdshavet och dess tusentals öar och skär. En nyckelfaktor i Enters och Pargas stads partnerskap har i stället för skärgården utgjorts av brandväggar. Vårt samarbete har pågått redan i många år och därför kändes det naturligt att vända sig till en bekant partner när vi sökte en kunnig Cisco-expert. Vårt mål var att förnya stadens brandväggslösning till att svara mot dagens krav och hitta rätt partner även för dess underhåll.

Enters trumfkort i tävlingen var gedigen produktkännedom och nyckelpersoner som var bekanta från tidigare. Enter levererade en brandväggshelhet som vi tillsammans hade fastställt och som omfattade Cisco ASA-brandväggar med tillhörande FirePower-programvara och underhållstjänster. Vi fick systemet infört i sin helhet inom cirka två månader, vilket väl stämde överens med tidsschemat.

Till följd av det långvariga samarbetet har Enter blivit en tilläggsresurs för vår IT-avdelning. Jag vet att jag när som helst får rätt person från Enter på tråden för att lösa de problem som har uppstått. Enters team känner till vårt system och utgående från det kan de redan i god tid erbjuda utvecklingstips som grundar sig på ett verkligt behov. Enter är dessutom för oss, och säkert för många fler, en IT-partner i rätt storlek. Det syns i både servicekvaliteten och snabbheten.”

– Kai Kalliolevo, IT-chef

Vill du höra mer?

Inom Borgå stads skolväsen har man tagit systemet för identitetshantering till en ny nivå

Läs mer