Enter Arkistointi

Stabil och felfri överföring av dokument till elektroniskt arkiv

Enter Arkistointi överför dokument och dokumentens metadata automatiskt och felfritt till önskat arkiveringssystem. Tjänsten kan anslutas till vilket system som helst, så länge käll- och målsystemets gränssnitt stödjer läsning och överföring av dokument och metadata.

Eliminerar manuellt arbete och minskar fel

Enter Arkistointi överför både dokument och nödvändiga metadata automatiskt och felfritt till önskat arkiveringssystem. För slutanvändaren är överföringen till ett elektroniskt arkiv alltid lika smidig och enkel, oavsett om man ska föra över ett, tio eller 100 dokument och metadata.

Dokumentens tillgänglighet och integritet förbättras

Automatiseringstjänsten Enter Arkistointi överför dokument och metadata till ett elektroniskt arkiv enligt på förhand fastställda inställningar, alltid på samma sätt och korrekt. Tack vare detta är dokumenten som överförts till det elektroniska arkivet lätta att hitta och snabbt tillgängliga.

Systemoberoende automatiseringslösning

Enter Arkistointi är oberoende av både käll- och målsystemet. Det räcker att käll- och målsystemet har ett gränssnitt som kan användas och via vilket filer kan läsas och överföras. Vi har genomfört lösningar för arkiveringsautomatisering för kunder som använder Canon Therefore, Innofactor Dynasty, M-Files, Triplan Tweb, Fujitsu SARKK eller X-Archive som arkiveringssystem.

Övervakning av tjänstens funktion och stöd

Anslut dig till Enter Optimis serviceupplevelse.

    Tampereen Näsinneula

    Tammersfors stad

    Läs mer