Valkeakosken ammattiopisto

Ruutuvihko är ett verktyg som sparar tid i läroinrättningar

I många läroinrättningar drar man nytta av Enters tjänst Ruutuvihko, som automatiskt synkroniserar elevinformationen. I Valkeakosken ammattiopisto med över tusen studerande infördes tjänsten Ruutuvihko i slutet av år 2017. Tack vare Ruutuvihko överförs uppgifterna om de studerande och kurserna automatiskt och systemet skapar de koder som behövs för alla studerande och anställda.

”Enter presenterade tjänsten Ruutuvihko för oss våren 2017, varefter projektet inleddes i rask takt. Vår egen plattform behövde förnyas innan vi kunde införa Ruutuvihko. För oss var en motivering till valet att Ruutuvihko är effektivt och att automatiken sparar tid.

I praktiken hämtar Ruutuvihko studerande i vårt elevvårdssystem och skapar utgående från uppgifterna O365-koder. I vår läroinrättning provar vi på en egenskap, där systemet automatiskt hämtar kurser och de studerande på kurserna till nätinlärningsplattformen. Automatiken raderar även en studerande när han eller hon inte längre studerar i vår läroinrättning.

Enter har skräddarsytt systemet efter våra behov. I Ruutuvihko har licenserna för programvarupaketet Adobe Creative Cloud integrerats. I vår läroinrättning undervisar vi i användningen av Adobes programvaror och därför är det viktigt för de studerande att de kan använda dessa även utanför skolan. Tack vare Ruutuvihko har de studerande aktuella personliga koder till Creative Cloud, som de kan använda för att logga in från sin hemdator och använda programmen. Den här tilläggsförmånen som Ruutuvihko erbjuder är utmärkt för oss.

Ruutuvihko har även gett oss betydande tidsbesparingar. Dessutom är det betydligt enklare att spåra olika fel i de studerandes koder. Tidigare sköttes koderna som tabellimport, vilket var både långsamt och klumpigt. Tack vare Ruutuvihko fungerar användningen av Adobe-programvarorna nu smidigt och det är till fördel för både studerande och lärare.

Allt som allt har systemet visat sig vara en välfungerande lösning. Vi har fått bra service från Enter och man har tagit hänsyn till våra önskemål på ett utmärkt sätt. Vi har också köpt underhållstjänsten från Enter och det har varit en nyttig tilläggstjänst för oss. Vi får alltid hjälp när vi behöver den och problemsituationer löses i gott samarbete.”

-Mika Räsänen, ICT-support

Valkeakosken ammattiopisto

Vill du veta mer om våra lösningar?