Hemsida

Enter tar hand om funktionsdugligheten hos och utvecklandet av kundens hela IT-miljö

För oss är IT en passion, livsstil, styrka – en metod med vilken vi hjälper våra kunder att nå framgång.

Kom med i vårt team

Till Enters team för fortlöpande tjänster och projektleveranser söker vi erfarna och mångkunniga personer som känner igen sig med följande nyckelord: Microsoft, Citrix, VMware, Cisco, CheckPoint, molntjänstteknik, O365, EMS, Azure, PowerShell, arkitektur med hög tillgänglighet, hybridlösningar, migrationer, automationer och cybersäkerhet