Enter Sensori

Valvontajärjestelmä palveluna

Enter Sensorin helposti ymmärrettävä visuaalinen tilannenäkymä varoittaa häiriötilanteista ennakolta sekä näyttää merkityksellisten järjestelmien ja prosessien reaaliaikaisen tilanteen.

Liiketoimintajärjestelmien riskien- ja jatkuvuudenhallinta

Enter Sensori on palvelumallisesti tuotettu monipuolinen valvontajärjestelmä. Sen avulla voidaan merkittävästi vähentää toimintakatkoista aiheutuvia kustannuksia, parantaa kykyä toipua häiriötilanteissa sekä tehostaa yhteistoimintaa eri osapuolten kesken.

Palvelu auttaa edellä mainituissa jatkuvuudenhallinnan osa-alueissa sekä parantaa organisaatiosi liiketoimintajärjestelmien ja -prosessien riskienhallintaa.

Liiketoimintajärjestelmien ja -prosessien proaktiivinen valvonta

Liiketoimintajärjestelmien ja -sovellusten lisäksi erilaisten liiketoimintakriittisten verkko-, sanoma- ja tietoliikenneyhteyksien määrä ja merkitys on nykyisin huomattava. Näissä nopeatempoisissa toimintaympäristöissä korostuu valvonnan ja häiriötilanteiden välittömän diagnosoinnin merkityksellisyys.

Häiriöt tilaussanomaliikenteessä (EDI/OVT), tuotannonohjauksen tai varastoautomaation tietojensiirrossa tai esimerkiksi verkkokauppajärjestelmässä tarkoittavat hyvin nopeasti pettyneitä asiakkaita ja -yhteistyökumppaneita sekä huomattavia tulonmenetyksiä.

Maailmanlaajuisesti yli 500 000 käyttäjää 

Enter Sensori perustuu Paessler AG:n kehittämään PRTG-monitorointi- ja valvontaratkaisuun, jolla on maailmanlaajuisesti yli 500 000 käyttäjää useilta eri toimialoilta. PRTG-ratkaisua kehitetään koko ajan, joten Enter Sensori -palvelu kasvaa ja kehittyy liiketoimintasi mukana ja turvaa sen jatkuvuuden — nyt ja tulevaisuudessa.  

Liiketoimintakriittisten prosessien tilannekuva helposti yhdellä silmäyksellä 

Analysointi- ja monitorointiratkaisut mielletään usein kapea-alaisesti vain tietohallinnon käyttäminä teknisinä työkaluina, joilla valvotaan palvelimien levytilaa ja toimintaa. Tilannekuvan luomat mahdollisuudet ovat kuitenkin huomattavan laajat.

Toteutamme monipuolisesti erilaisia tietohallinnon työtä tehostavia ratkaisuja. Tavoitteena on parantaa liiketoimintakriittisten kokonaisuuksien näkyvyyttä ja kokonaiskuvaa. Enter Sensorin avulla operatiivinen johto näkee yhdellä silmäyksellä ovatko kaikki olennaiset järjestelmä- ja prosessikokonaisuudet toimintakunnossa. 

Valvontaratkaisut parantavat tilannekuvaa ja auttavat päätöksenteossa erityisesti silloin, kun tilanne on kriittinen ja oikeita päätöksiä tarvitaan nopeasti.

Enter Sensori – palvelu näyttää liiketoiminnan merkittävimmät asiat heti ja helposti, sekä nopeuttaa vikatilanteista palautumista

Onko sanomaliikenteen (EDI/OVT) määrä/volyymi tavanomainen?

Toimivatko kaikki prosessit ja tietovirrat normaalisti, vai onko jokin kuormitus tavanomaista suurempi?

Toimiiko järjestelmien välinen tietojensiirto (tilaus, varasto, tuotanto ja lähetys) normaalisti?

Onko jokin prosessin tai tietovirran kriittisesti määritelty raja-arvo ylittynyt?

Tukee myös kolmannen osapuolen järjestelmiä ja monitoimittajaympäristöjä 

Enter Sensori -palvelu tukee myös monitoimittajaympäristöjä. Eri sidosryhmille kuten asiakkaille, tavarantoimittajille, alihankkijoille tai muille järjestelmätoimittajille voidaan avata rajattuja näkymiä, jolloin esimerkiksi häiriötilanteissa kaikilla halutuilla osapuolilla on tilanteesta sama yhteinen näkymä. Tämä tehostaa yhteistoimintaa merkittävästi ja lyhentää näin häiriötilanteiden kestoa.

Enter Sensori -palvelun avulla saat järjestelmistä, sovelluksista ja tietoliikenneyhteyksistä myös omaa, toimittajariippumatonta statistiikkaa ja historiatietoa esimerkiksi verkkokaupan tai varaston kuormituspiikeistä.

Enter Sensori koostaa reaaliaikaisen tilannekuvan selkeästi ymmärrettävään muotoon organisaatiosi kaikille sidosryhmille.

Esimerkkejä toteutuksista

Flamingo Spa

Vantaalla sijaitseva Viihdekeskus Flamingo Spa on avoinna vuoden jokaisen päivänä.

Verkkokauppa- ja kassajärjestelmien häiriötön toiminta on ensiarvoisen tärkeää, koska mahdolliset ongelmat näkyvät välittömästi sekä altailla että kassoilla.

Enter Sensori valvoo Flamingo Span liiketoimintakriittisiä järjestelmiä ja toimintoja 24/7.

Olemme toteuttaneet Enter Sensori -valvontaratkaisuja myös energiasektorin, lääketeollisuuden, teollisuuden ja tukkukaupan asiakkaillemme, joilla on tavallista korkeampi turvaluokitus.

Laaja tuki järjestelmille ja sovelluksille

Enter Sensori -palvelu ei aseta rajoituksia organisaation toimialalle tai koolle. Palvelu tukee kaikkia yleisesti käytössä olevia järjestelmiä, sovelluksia, pilvipalveluja, verkon aktiivilaitteita ja protokollia sekä IoT-laitteita.

Aktiivinen valvonta ja reagointi osana palvelua 

Hyvin harvoin, jos koskaan parhainkaan valvontajärjestelmä on yksin riittävä, vaan tarvitaan myös sekä valvontajärjestelmän tuottamien havaintojen ja hälytysten aktiivista valvontaa että asiantuntevaa reagointia. Mikäli organisaatiolla itsellään ei ole tähän riittävästi resursseja, voidaan Enter Sensori -palvelua täydentää Enter Valvomo -palvelulla. 

Referenssejä

Tampereen Näsinneula

Tampereen kaupunki

Sähköisen arkistoinnin automaatio helpottaa oppilaitosten arkea

Enter on toteuttanut Tampereen kaupungin toisen asteen oppilaitosten käyttöön sähköisen arkistoinnin automaatioratkaisun. Samanlaisen arkistointiautomaation Enter oli tehnyt myös aiemmin Tampereen peruskouluihin, joissa se todettiin toimivaksi ratkaisuksi. Niinpä Tampereen lukioiden ja ammattikoulun osalta oli helppo tehdä päätös vastaavan arkistointiautomaatioprojektin aloittamisesta.

Lue lisää

Espoon Keilaranta

Espoon kaupunki

Espoon kaupunki hyötyy Enterin osaamisesta käyttäjätunnusautomaatiossa

Espoon kaupunki on tehnyt yhteistyötä Enterin kanssa lähes kolme vuotta. Kuluneiden vuosien varrella on toteutettu useampi käyttäjätunnusautomaatioon ja O365-palveluihin kytkeytyvä projekti, joiden tarkoitus on ollut helpottaa sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä Espoon kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa.

Lue lisää

Jesse Eskelinen - WorldSkills

WorldSkills Shanghai 2022

Jessen tie Shanghaihin

Enterin Jesse Eskelinen mittaa taitonsa kansainvälisellä tasolla. Shanghaissa järjestettävissä ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailuissa nuoren lupauksen lajina on IT Network Systems Administration.

Lue lisää

Sähköinen arkistointi

Webinaari – Sähköisen arkistoinnin integraatio

Visman webinaari

Sami Ringvall osallistui hiljattain Visman webinaariin sähköisen arkistoinnin integraatiosta. Arkistointiin liittyvät lait ja määräykset ovat tarkentuneet — nyt on hyvä hetki tutustua Primus-automaatioratkaisuun.

Lue lisää

Liity Enter Optimi -palvelukokemuksen piiriin.