Dava Foods

Muna vai kana?

Asiakas
Dava Foods
Palvelut

Tähän ikuisuuskysymykseen emme Enterissäkään osaa antaa varmaa vastausta. Varmaksi tiedämme kuitenkin sen, että Suomen ykkönen kananmuna-alalla on asiakkaamme DAVA Foods Finland Oy. Yritys on nykyisin osa tanskalaista, koko Itämeren alueelle ulottuvaa DAVA Foods -konsernia. Lisää yhteistyöstämme kertoo DAVA Foods Finland Oy:n IT- ja logistiikkapäällikkö Juha Back.

“Enterin kanssa olemme tosiaan tehneet yhteistyötä jo useita vuosia. ICT-ratkaisut ovat aivan keskeinen osa hyvin nopeatempoista liiketoimintaamme ja olen tyytyväinen, että sama tiimi on palvellut meitä alusta lähtien. Heille on kehittynyt vahva ymmärrys bisneksestämme ja he osaavat kehittää IT-ratkaisuja todellisista tarpeistamme lähtien.

Liiketoimintamme ymmärtäminen on kasvattanut Enterin vastuuta vuosien kuluessa. Tällä hetkellä heidän rooliaan voisi kuvata kokonaistoimittajaksi, joka ylläpitää ja kehittää suurinta osaa IT-infrastamme, poislukien vain tuotannonohjausjärjestelmä. He toki tuntevat myös tuotannollisen prosessimme hyvin ja osaavat huomioida sen vaatimukset muun IT-ympäristön kehittämisessä.

Yhteistyömme aikana olemme tehneet lukuisia IT-projekteja, mutta haluan tässä yhteydessä nostaa esille yhdistymisemme tanskalaiseen DAVA Foods -konserniin. Yhdistymisen myötä osa IT-toiminnoista siirrettiin Tanskaan ja vastuun muutoksesta Suomen päässä kantoi Enter. He toimivat vahvana asiantuntijana tässä kansainvälisessä tietohallintoprojektissa ja tarvittavat muutokset saatiin vietyä läpi erittäin hyvin ja aikataulussa.

Olen tyytyväinen Enteriltä saamaani palveluun ja asiantuntijuuteen. Arvostan sitä, että yrityksellä on kasvot ja ratkaisukeskeinen toimintatapa.”

Juha Back, IT & logistiikkapäällikkö

Kultamuna logo

Haluaisitko lisää tietoa ratkaisuistamme?