ENTER Ruutuvihko™ för automatisk datahantering

ENTER Ruutuvihko™ är en integrations- och automatiseringstjänst som kombinerar information från olika system, sköter hanteringen av användarnamn, ger bättre datasäkerhet och minskar mängden manuellt arbete.

Redan över 200 000 automatiskt hanterade användarnamn

ENTER Ruutuvihko är en tjänst som lämpar sig för alla organisationer oavsett storlek och bransch. Det spelar ingen roll vilka datasystem som används i organisationen, eller huruvida man har tiotals, hundratals eller tusentals användarnamn att hantera. ENTER Ruutuvihko skräddarsys alltid efter kundens system, arbetsmetoder och processer. Snabb och enkel standardiserad driftsättning.

Från företag till social- och hälsovården

ENTER Ruutuvihko implementerades hos den första kunden redan 2016. ENTER Ruutuvihko har från starten aktivt utvecklats genom att vi löser våra kunders individuella behov och utmaningar. Våra experter har omfattande erfarenhet av och expertis i att lösa kraven i olika branscher – ibland även med överraskande integrationsutmaningar.  

Enkel och säker användarhantering

Centraliserad identitets- och åtkomsthantering säkerställer att endast önskade användare har rollbaserad åtkomst och användningsrättigheter till datasystem och filer. Förutom bättre datasäkerhet minskar ENTER Ruutuvihko avsevärt arbetet med att administrera användarnamn under hela livscykeln. Data sparas och uppdateras på ett ställe – sedan överförs uppgifterna automatiskt till övriga system.

Färdiga integrationer med de vanligaste systemen

Enter har implementerat ett stort antal gränssnitts- och integrationslösningar för de vanligaste systemen. Automatiseringen i Ruutuvihko ger flest fördelar i komplexa IT- och företagsmiljöer. Se bilden intill för våra befintliga integrationslösningar eller kontakta oss för en skräddarsydd lösning för din organisation.

Standardiserad driftsättning 

Vi har implementerat ENTER Ruutuvihko tiotals gånger och med hjälp av den erfarenheten gjort implementeringen väldigt enkel. Vi har färdiga lösningar för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer. Startpaketet för ENTER Ruutuvihko omfattar som standard stöd för vanliga HR-, ERP- och studentdatasystem, Microsofts och Googles molntjänster samt en rapporteringsmodul. 

ENTER Ruutuvihko™

1

Lätt att använda

  • Utvecklad i samarbete med kunder
  • Standardiserad driftsättning och användning
  • Automatiserar databehandling mellan olika system
  • Minskar mängden manuellt arbete och fel
2

Datasäker

  • Definierade och dokumenterade processer
  • Tar hand om hela livscykeln för användarnamn
  • Krypterad dataöverföring mellan system
  • Finsk datacentermiljö med hög tillgänglighet (ISO 27001)

Vill du veta mer om ENTER Ruutuvihko ?

Tecknad Ruutuvihko-serie

Read more

References

Tampereen Näsinneula

Tammersfors stad

Automatiseringen av den elektroniska arkiveringen underlättar vardagen på läroanstalterna

Enter har genomfört en lösning för automatiserad elektronisk arkivering vid läroanstalterna på andra stadiet i Tammerfors. Enter har tidigare genomfört en likadan automatisering av arkiveringen vid grundskolorna i Tammerfors, där lösningen har konstaterats fungera väl. Därmed var det lätt att fatta beslut om att inleda ett motsvarande automatiseringsprojekt för arkiveringen även vid gymnasieskolorna och yrkesläroanstalten i Tammerfors.

Read more

Prakticum gubbar

Yrkesinstitutet Prakticum

Prakticum sparar tid med Ruutuvihko

Prakticum, en svenskspråkig yrkesläroanstalt som erbjuder yrkesutbildning inom ett flertal branscher, hanterar nu sina användarkonton med hjälp av ENTER Ruutuvihko™. Målet var en smidigare och effektivare IT-avdelning och en modern IT-lösning där såväl studerande som personal har tillgång till effektiva verktyg.

Read more