Enter Hallinta

Centraliserad hantering och underhåll

Enter Hallinta sköter det proaktiva underhållet samt förändrings- och livscykelhanteringen av din organisations IT-infrastruktur. Tjänsten omfattar mobila enheter, arbetsstationer, servrar, lagringssystem, nätverksutrustning, operativsystem och applikationsprogramvara – både lokalt och i molnmiljöer.

Hantering av infrastruktur, terminaler och applikationer

Enter Hallinta-tjänstens delområden är Infrastruktur, Terminaler och Applikationer. Tjänsten omfattar de viktigaste kraven och behoven inom IT-hantering, såväl tekniska och administrativa, såsom regelbundet underhåll av system samt framförhållning avseende IT-investeringar och planering av dem. För den ekonomiska ledningen möjliggör Enter Hallinta enkel tillgång till tidsenlig information om enheter och programvara, vars livslängdshantering kräver ekonomisk framförhållning.

Hantering av infrastruktur

Hanteringen av infrastruktur omfattar servrar, disklagringssystem och aktiva nätverksenheter, såsom brandväggar, switchar och basstationer för trådlösa nätverk. Tjänsten omfattar proaktivt underhåll, reaktivt stöd vid fel och förändringshantering.

Tjänsten för hantering av infrastrukturen fungerar i lokala miljöer, moln-, IaaS- och datahallsmiljöer.

Molnmiljöer bör administreras och övervakas regelbundet. Också verksamhetsställenas nätverk bör ses till, även om alla applikationer och data som organisationen använder skulle vara i molntjänster.

Hantering av terminaler

Enter Hallinta möjliggör centraliserad harmonisering av Windows- och macOS-datorer samt mobila enheter med operativsystemen iOS och Android.

Ur organisationens perspektiv möjliggör hanteringen av terminaler långt automatiserad ibruktagning av nya datorer och mobila enheter, centraliserad hantering av terminaler och tillhörande inställningar samt utrustningsinventering av terminalerna i IT-miljön med automatisk uppdatering.

Hanteringen av terminaler gör det enkelt att ta i bruk en ny dator eller mobiltelefon inklusive programvara — utan hjälp från IT-stödet. Det räcker med att slutanvändaren känner till sina inloggningsuppgifter och kan använda stark autentisering.

Om en terminal blir borttappad kan organisationens huvudanvändare, en expert från Enter eller användaren själv låsa enheten och rensa alla data på den.

Applikationshantering

Applikationshanteringen sköter centraliserade och automatiserade programvaruuppdateringar och IT-säkerhetsuppdateringar för tredje parters programvara, till exempel Adobe Acrobat Reader, Autodesk AutoCAD eller VMware Workstation, enligt vad som bestämts i organisationen.

I slutanvändarnas Windows-datorer finns alltid rätt programversioner enligt vad som bestämts i organisationen och vid behov kan IT-säkerhetsuppdateringar av programvara installeras på enheterna mycket snabbt. Samtidigt kan installationer av programvaruuppdateringar och IT-säkerhetsuppdateringar schemaläggas utanför arbetstid för att minimera störningen för slutanvändaren.

Övervakning av tjänstens funktion och stöd

Anslut dig till Enter Optimis serviceupplevelse.