Koronatiedote

Koronatiedote

Enterin valmistautuminen, käytännöt ja vaikutukset toimintaan koronavirustilanteessa

 • Noudatamme Suomen hallituksen antamia toimintaohjeita ja päivitämme toimintakäytäntöjämme niiden muuttuessa
 • Noudatamme asiakkaidemme toimintaohjeita ja käytäntöjä
 • Lähtökohtaisesti palvelutuotantomme toimii edelleen normaalisti
 • Mahdollisissa kiiretilanteissa priorisoimme yhteiskunnallisesti kriittisiä asiakkaitamme
 • Emme toistaiseksi matkusta Suomen ulkopuolelle
 • Kokoukset ja koulutukset toteutamme etäratkaisuilla
 • Vältämme kättelyä ja noudatamme sosiaalisen etäisyyden menetelmiä
 • Pyrimme palvelemaan asiakkaitamme ensisijaisesti etäratkaisuilla; välttämättömät toimenpiteet (IT-järjestelmien laiteasennukset ja korjaukset) suoritamme paikan päällä asiakastiloissa
 • Toimitiloissamme käsiteltävät asiakkaiden IT-laitteistot, kuten esiasennettavat tietokoneet toimitetaan asiakkaille näppäimistöjensä osalta desinfioituina
 • Osalla edustamistamme teknologiapäämiehistä on huomattavia viivästyksiä verrattuna normaaleihin tuote-, varaosa ja on-site -huoltopalveluiden toimitusaikoihin
 • Mikäli havaitsemme Enterillä koronavirukseen liitännäisiä ongelmia, jotka vaikuttavat palvelutuotantoomme, ilmoitamme asiasta suoraan vaikutuksen kohteena oleville asiakkaille
 • Mikäli havaitsette organisaatiossanne koronavirustartunnan aiheuttamia ongelmia, jotka voisivat vaikuttaa Enterin asiantuntijoiden työturvallisuuteen, ottakaa yhteyttä koronainfo@enter.fi

The preparations, practices and impacts to operations of Enter during the coronavirus epidemic

 • We follow the advices of the Finnish government and update our operating procedures according to the national guidelines
 • We follow operational procedures and code of conducts as advised by our customers
 • We expect our service production to continue to operate normally
 • During heavy loads of service, we prioritize customers whose operations are critical for our society
 • We do not travel or physically work abroad for now
 • We arrange all meetings and training sessions with remote solutions
 • We avoid shaking hands and follow social distancing methods
 • We aim to serve our customers primarily through remote solutions. However, we do carry out the necessary operations (hardware installations and repairs of IT systems) on-site at customer premises
 • We disinfect the keyboards of IT equipment that is handled on-premises at Enter, such as keyboards of pre-installed computers before delivery to customers
 • Some of the technology vendors represented by Enter have significant delays compared to the normal delivery times regarding their products, spare parts and on-site services
 • If we detect issues related to the coronavirus at Enter that affects our service delivery, we will notify the affected customers directly
 • If you detect problems in your organization with coronavirus infection that could affect the safety of Enter’s experts working for you, please contact us by email at koronainfo@enter.fi